Ngữ pháp sau khi tiếng Hàn

Nắm vững ngữ pháp là việc làm ngắn nhất giúp bạn thông thạo tiếng Hàn như người bản địa. Hôm nay Trang Spa sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin cần thiết về ngữ pháp sau khi tiếng Hàn.

Ngữ pháp sau khi tiếng Hàn mà người Hàn thường dùng bao gồm những ngữ pháp sau:

– (으)ㄴ 후(에): Sau khi

Công thức: Động từ + (으)ㄴ 후(에)

Cách chia

보다 본 후(에)

먹다 먹은 후(에)

  • Dùng để biểu đạt rằng sự việc, hành động ở vế sau xảy ra sau khi sự việc, hành động ở vế trước đã hoàn thành.

Ví dụ:

저녁을 먹은 후에 텔레비전을 봐요: Tôi xem ti vi sau khi ăn cơm tối xong.

수업이 끝난 후에 집에 바로 갔어요: Sau khi tan học, tôi đã về nhà luôn.

친구를 만난 후 영화를 보러 갔어요: Sau khi gặp bạn, tôi đã đi xem phim.

아침에 일어난 후에 샤워해요: Tôi tắm sau khi thức dậy vào buổi sáng.

다리가 다친 후, 운동을 할 때마다 너무 아파요: Sau khi chân bị thương, mỗi khi vận động là lại đau lắm.

– (으)ㄴ 다음에: Sau khi

Công thức: Động từ + (으)ㄴ 다음에

Cách chia

하다 한 다음에

먹다 먹은 다음에

Ngữ pháp sau khi tiếng Hàn

  • Diễn tả thứ tự hành động sau khi đã thực hiện hành động ở vế trước.

Ví dụ:

수미 씨가 결과를 발표한 다음에 논의가 시작하겠습니다: Cuộc thảo luận sẽ bắt đầu sau khi Soo-mi công bố kết quả.

우리가 숙제를 한 다음에 선생님의 집에 가자: Sau khi làm bài tập, chúng ta đi đến nhà thầy giáo nhé.

일을 잘 끝난 다음에 저녁을 같이 먹읍시다: Chúng ta hãy đi ăn tối sau khi xong việc nhé.

모든 파일을 잘 받은 다음에 그 여자에게 은행 통장으로 계 산하세요: Hãy thanh toán cho cô ấy qua tài khoản ngân hàng sau khi nhận hết file.

주제를 잘 받은 다음에 상상하세요: Hãy thử tưởng tượng sau khi (đã) nhận được chủ đề.

– 고 나다: Và, còn, rồi, sau khi

Công thức: Động từ + 고 나다

Cách chia

먹다 먹고 나다

가다 가고 나다

  • Dùng để diễn tả hành động hay sự việc được diễn ra theo một thứ tự hay trình tự thời gian.
  • Thường được kết hợp với “(으) 니까, 으면, 아/어/여서”

Ví dụ:

밥을 먹고 나서 약을 먹었어요: Ăn cơm xong rồi uống thuốc.

사실을 다 이야기하고 나서 마음이 놓인다: Sau khi nói ra sự thật nên lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

숙제를 다 하고 나니까 친구를 만나요: Làm xong bài tập rồi nên (đi) gặp bạn bè.

일을 다 마무리하고 나니까 집에 갔어요: Làm xong hết mọi việc rồi nên đi về nhà.

책을 읽고 나서 잠을 자요: Đọc sách xong rồi đi ngủ.

Bài viết ngữ pháp sau khi tiếng Hàn được cập nhật bởi Trang Spa. Theo dõi Fb Trang Spa Gia Lâm để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *