Mẫu câu hỏi trong tiếng Hàn

Bạn đang tìm kiếm các mẫu câu hỏi phải không? Bài viết này Trang Spa sẽ giới thiệu cho các bạn về các mẫu câu hỏi trong tiếng Hàn, hãy cùng theo dõi nhé.

Mẫu câu hỏi trong tiếng Hàn

이 것은 무엇입니까? Cái này là gì vậy?

저 것은 뭘니까? Cái đó là thì vậy?

들고 있는 게 뭐예요? Thứ cậu đang cầm trên tay là gì?

언제 가요? Khi nào cậu đi?

5시에 갈 거예요? 5 giờ mình đi

언제 결혼해요? Khi nào cậu cưới?

내년에 결혼할 거예요: Năm sau mình sẽ cưới

언제 고향에 가요? Khi nào cậu về quê?

천만동을 벌면 고향에 갈 거예요: Nếu kiếm được 10 triệu thì mình sẽ về quê

이름이 뭐예요? Tên bạn là gì?

누구예요? Ai đó?

그사람은 누구예요? Người đó là ai?

어디서 오셧어요? Bạn ở đâu đến?

잘지냈어요? Bạn có khỏe không?

몇살 이세요? Bạn bao nhiêu tuổi?

무슨일이 있어요? Có chuyện gì vậy?

지금 어디예요? Bây giờ bạn đang ở đâu?

집은 어디예요? Nhà bạn ở đâu?  

뭘 하고 있어요? Bạn đang làm gì vậy?

얼마예요? Bao nhiêu tiền?

Mẫu câu hỏi tiếng Hàn

가까운 은행이 어디 있는 지 아세요? Làm ơn cho tôi hỏi, Ngân hàng gần đây nhất ở đâu?

여기는 어디에요? Cho hỏi đây là ở đâu vậy?

어디에서 댁시를 타요? Tôi có thể bắt taxi ở đâu?

버스정류장이 어디세요? Trạm xe buýt ở đâu vậy?

이거 얼마나예요? Cái này bao nhiêu tiền vậy?

신용카트 되나요:Bạn có mang theo thẻ tín dụng không?

입어봐도 되나요? Tôi có thể mặc thử được không?

조금만 깎아주세요? Có thể giảm giá cho tôi một chút được không?

영수증 주세요? Cho tôi lấy hóa đơn được không?

한 번만 더 말씀해 주세요? Anh nhắc lại một lần nữa được không ạ? 

다시 말씀해 주시겠습니까? Anh nói lại được không ạ? 

좀 더 큰 소리로 말해주세요? Anh nói to hơn một chút được không ạ? 

뭐라고 말씀하셨어요? Anh nói gì ạ?  

무슨 뜻인가요? Là nghĩa gì ạ? 

단어 하나씩 말할 수 있나요? Anh có thể nói từng từ một được không ạ?

Bài viết mẫu câu hỏi trong tiếng Hàn được tổng hợp bởi Trang Spa. Theo dõi Fb Trang Spa Gia Lâm để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *