Đại Thiên Bồng (Chinese ver)

Lời bài hát đại thiên bồng (Chinese ver).

Bài hát đại thiên bồng tiếng trung:

美人不是凡胎生.

měirén bù·shi fán tāishēng.

应是仙器灵长成.

yìng shì xiān qì líng cháng chéng.

既然你是神兵.

jìrán nǐ shì shén bīng.

为何比我更多情.

wèihé bǐ wǒ gèng duōqíng.

深深伤的却是你.

shēn shēn shāng de què shì nǐ.

六曜五星配红妆.

liù yào wǔ xīng pèi hóngzhuāng.

此生虽短情意长.

cǐ shēng suī duǎn qíngyì cháng.

惹得天怒地也恼.

rě dé tiān nù de yě nǎo.

人间再无红颜笑.

rénjiān zài wú hóngyán xiào.

留一半相思上大道.

liú yībàn xiāngsī shàng dàdào.

怕什么天道轮回.

pà shén me tiāndào lúnhuí.

什么魄散魂飞.

shén me bó sàn hún fēi.

若没有你那才叫可悲.

ruò méi yǒu nǐ nà cái jiào kěbēi.

怕什么西行无归.

pà shén me xī xíng wú guī.

Đại Thiên Bồng (Chinese ver)

什么事与愿违.

shén me shìyǔyuànwéi.

这一世换我护你一对.

zhè yīshì huàn wǒ hù nǐ yī duì.

六曜五星配红妆.

liù yào wǔ xīng pèi hóngzhuāng.

此生虽短情意长.

cǐ shēng suī duǎn qíngyì cháng.

惹得天怒地也恼.

rě dé tiān nù de yě nǎo.

人间再无红颜笑.

rénjiān zài wú hóngyán xiào.

留一半相思上大道.

liú yībàn xiāngsī shàng dàdào.

怕什么天道轮回.

pà shén me tiāndào lúnhuí.

什么魄散魂飞.

shén me bó sàn hún fēi.

若没有你那才叫可悲.

ruò méi yǒu nǐ nà cái jiào kěbēi.

怕什么西行无归.

pà shén me xī xíng wú guī.

什么事与愿违.

shén me shìyǔyuànwéi.

这一世换我护你一对.

zhè yīshì huàn wǒ hù nǐ yī duì.

怕什么天道轮回.

pà shén me tiāndào lúnhuí.

什么魄散魂飞.

shén me bó sàn hún fēi.

若没有你那才叫可悲.

ruò méi yǒu nǐ nà cái jiào kěbēi.

怕什么西行无归.

pà shén me xī xíng wú guī.

什么事与愿违.

shén me shìyǔyuànwéi.

这一世换我护你一对.

zhè yīshì huàn wǒ hù nǐ yī duì.

这一世换我护你一对.

zhè yīshì huàn wǒ hù nǐ yī duì.

Bài viết đại thiên bồng (Chinese ver) được tổng hợp bởi Trang Spa.

Like Trang Spa – Gia Lâm, Hà Nội để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *