Phi Điểu Và Ve Sầu (Chinese ver)

Lời bài hát Phi Điểu Và Ve Sầu (Chinese ver).

Bài hát phi điểu và ve sầu tiếng trung:

你说青涩最搭初恋.

nǐ shuō qīng sè zuì dā chūliàn.

如小雪落下海岸线.

rú xiǎoxuě luò xiàhǎi ànxiàn.

第五个季节某一天上演.

dì wǔ gè jìjié mǒu yītiān shàngyǎn.

我们有相遇的时间.

wǒ·men yǒu xiāng yù de shíjiān.

你说空瓶适合许愿.

nǐ shuō kōng píng shìhé xǔyuàn.

在风暖月光的地点.

zài fēng nuǎn yuèguāng de dìdiǎn.

Phi Điểu Và Ve Sầu (Chinese ver)

第十三月你就如期出现.

dì shí sān yuè nǐ jiù rúqī chūxiàn.

海之角也不再遥远.

hǎi zhī jiǎo yě bù zài yáoyuǎn.

你骄傲的飞远我栖息的夏天.

nǐ jiāo’ào de fēi yuǎn wǒ qīxī de xiàtiān.

听不见的宣言重复过很多年.

tīng bùjiàn de xuānyán chóngfù guò hěn duō nián.

北纬线的思念被季风吹远.

běiwěi xiàn de sīniàn bèi jìfēng chuī yuǎn.

吹远默念的侧脸.

chuī yuǎn mò niàn de cè liǎn.

吹远鸣唱的诗篇.

chuī yuǎn míng chàng de shīpiān.

你骄傲的飞远我栖息的叶片.

nǐ jiāo’ào de fēi yuǎn wǒ qīxī de yèpiàn.

去不同的世界却从不曾告别.

qù bù tóng de shìjiè què cóng bùcéng gàobié.

沧海月的想念羽化我昨天.

cānghǎi yuè de xiǎngniàn yǔhuà wǒ zuótiān.

在我成熟的笑脸.

zài wǒ chéngshú de xiàoliǎn.

你却未看过一眼.

nǐ què wèi kàn guò yī yǎn.

你说空瓶适合许愿.

nǐ shuō kōng píng shìhé xǔyuàn.

在风暖月光的地点.

zài fēng nuǎn yuèguāng de dìdiǎn.

第十三月你就如期出现.

dì shí sān yuè nǐ jiù rúqī chūxiàn.

海之角也不再遥远.

hǎi zhī jiǎo yě bù zài yáoyuǎn.

你骄傲的飞远我栖息的夏天.

nǐ jiāo’ào de fēi yuǎn wǒ qīxī de xiàtiān.

听不见的宣言重复过很多年.

tīng bùjiàn de xuānyán chóngfù guò hěn duō nián.

北纬线的思念被季风吹远.

běiwěi xiàn de sīniàn bèi jìfēng chuī yuǎn.

吹远默念的侧脸.

chuī yuǎn mò niàn de cè liǎn.

吹远鸣唱的诗篇.

chuī yuǎn míng chàng de shīpiān.

你骄傲的飞远我栖息的叶片.

nǐ jiāo’ào de fēi yuǎn wǒ qīxī de yèpiàn.

去不同的世界却从不曾告别.

qù bù tóng de shìjiè què cóng bùcéng gàobié.

沧海月的想念羽化我昨天.

cānghǎi yuè de xiǎngniàn yǔhuà wǒ zuótiān.

在我成熟的笑脸.

zài wǒ chéngshú de xiàoliǎn.

你却未看过一眼.

nǐ què wèi kàn guò yī yǎn.

你骄傲的飞远我栖息的夏天.

nǐ jiāo’ào de fēi yuǎn wǒ qīxī de xiàtiān.

听不见的宣言重复过很多年.

tīng bùjiàn de xuānyán chóngfù guò hěn duō nián.

北纬线的思念被季风吹远.

běiwěi xiàn de sīniàn bèi jìfēng chuī yuǎn.

吹远默念的侧脸.

chuī yuǎn mò niàn de cè liǎn.

吹远鸣唱的诗篇.

chuī yuǎn míng chàng de shīpiān.

你骄傲的飞远我栖息的叶片.

nǐ jiāo’ào de fēi yuǎn wǒ qīxī de yèpiàn.

去不同的世界却从不曾告别.

qù bù tóng de shìjiè què cóng bùcéng gàobié.

沧海月的想念羽化我昨天.

cānghǎi yuè de xiǎngniàn yǔhuà wǒ zuótiān.

在我成熟的笑脸.

zài wǒ chéngshú de xiàoliǎn.

你却未看过一眼.

nǐ què wèi kàn guò yī yǎn.

Bài viết phi điểu và ve sầu (Chinese ver) được tổng hợp bởi Trang Spa.

Like Trang Spa – Gia Lâm, Hà Nội để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *