Cấu trúc có thể trong tiếng Hàn

Ngữ pháp –(으)ㄹ 수 있다/없다: có thể, không thể. Bài viết sau đây Trang Spa sẽ giải đáp cho bạn cấu trúc có thể trong tiếng Hàn.

Ý nghĩa cấu trúc –(으)ㄹ 수 있다/없다:

  • Cấu trúc diễn tả khả năng thực hiện hành động nào đó.
  • Trước –(으)ㄹ 수 있다/없다 là một động từ.

Cách chia ngữ pháp –(으)ㄹ 수 있다/없다:

  • Cách chia:

Bỏ “다” ở động từ ⇒ Chia ㄹ/을 cho phù hợp với quy tắc.

  • Quy tắc:

ㄹ 수 있다: được dùng khi gốc động từ không có patchim.

을 수 있다: được dùng khi gốc động từ có patchim.

  • Ví dụ:

Với động từ 가다: đi

가 +ㄹ 수 있다 ⇒  갈 수 있어요 (Tôi có thể đi)

가 + ㄹ 수 없다 ⇒  갈 수 없어요 (Tôi không thể đi)

Với động từ 먹다: ăn

먹 + -을 수 있다 ⇒  먹을 수 있어요 (Tôi có thể ăn)

먹 + -을 수 없다 ⇒ 먹을 수 없어요 (Tôi không thể ăn)

Cấu trúc có thể trong tiếng Hàn

Ví dụ luyện tập:

치마를 입을 수 있어요.

Tôi có thể mặc váy.

내일 시험이 있어서 파티에 갈 수 없어요.

Ngày mai tôi có bài thi nên không thể đến bữa tiệc được.

저는 운전을 할 수 없어요.

Tôi không thể lái xe.

저는 한국말을 할 수 있어요.

Tôi có thể nói tiếng Hàn Quốc.

Bài viết cấu trúc có thể trong tiếng Hàn được tổng hợp bởi đội ngũ Trang Spa.

Like Trang Spa – Gia Lâm, Hà Nội để cập nhập thêm nhiều kiến thức bổ ích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *