Yến Vô Hiết (Chinese ver)

Lời bài hát yến vô hiết (Chinese ver).

Yến vô hiết tiếng trung:

只叹她回眸秋水被隐去.

zhǐ tàn tā huímóu qiūshuǐ bèi yǐn qù.

只忆她点破去日苦多.

zhǐ yì tā diǎnpò qù rì kǔ duō.

借三两苦酒方知离不可.

jiè sān liǎng kǔ jiǔ fāng zhī lí bùkě.

只叹她将思念摇落.

zhǐ tàn tā jiāng sīniàn yáo luò.

心多憔悴爱付与东流的水.

xīn duō qiáocuì ài fùyǔ dōngliú de shuǐ.

舍命奉陪抵不过天公不作美.

shěmìng fèngpéi dǐ bùguò tiāngōng bù zuòměi.

往事回味不过是弹指一挥.

wángshì huíwèi bùguò shì tánzhǐ yī huī.

日复日望穿秋水恕我愚昧.

rì fù rì wàngchuānqiūshuǐ shù wǒ yúmèi.

你爱着谁心徒留几道伤.

nǐ ài zhe shuí xīn tú liú jǐ dào shāng.

我锁着眉最是相思断人肠.

wǒ suǒ zhe méi zuì shì xiāngsī duàn rén cháng.

劳燕分飞寂寥的夜里泪两行.

láoyànfēnfēi jìliáo de yè·li lèi liǎng xíng.

烛短遗憾长故人自难忘.

zhú duǎn yíhàn cháng gùrén zì nán wàng.

你爱着谁心徒留几道伤.

nǐ ài zhe shuí xīn tú liú jǐ dào shāng.

爱多可悲恨彼此天涯各一方.

ài duō kěbēi hèn bǐcǐ tiānyá gè yī fāng.

冷月空对满腹愁无处话凄凉.

lěng yuè kōng duì mǎn fù chóu wú chǔ huà qīliáng.

我爱不悔可孤影难成双.

wǒ ài bù huǐ kě gū yǐng nán chéngshuāng.

Yến Vô Hiết (Chinese ver)

心多憔悴爱付与东流的水.

xīn duō qiáocuì ài fùyǔ dōngliú de shuǐ.

舍命奉陪抵不过天公不作美.

shěmìng fèngpéi dǐ bùguò tiāngōng bù zuòměi.

往事回味不过是弹指一挥.

wángshì huíwèi bùguò shì tánzhǐ yī huī.

日复日望穿秋水恕我愚昧.

rì fù rì wàngchuānqiūshuǐ shù wǒ yúmèi.

你爱着谁心徒留几道伤.

nǐ ài zhe shuí xīn tú liú jǐ dào shāng.

我锁着眉最是相思断人肠.

wǒ suǒ zhe méi zuì shì xiāngsī duàn rén cháng.

劳燕分飞寂寥的夜里泪两行.

láoyànfēnfēi jìliáo de yè·li lèi liǎng xíng.

烛短遗憾长故人自难忘.

zhú duǎn yíhàn cháng gùrén zì nán wàng.

你爱着谁心徒留几道伤.

nǐ ài zhe shuí xīn tú liú jǐ dào shāng.

爱多可悲恨彼此天涯各一方.

ài duō kěbēi hèn bǐcǐ tiānyá gè yī fāng.

Xem thêm:   Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Spa

冷月空对满腹愁无处话凄凉.

lěng yuè kōng duì mǎn fù chóu wú chǔ huà qīliáng.

我爱不悔可孤影难成双.

wǒ ài bù huǐ kě gū yǐng nán chéngshuāng.

你爱着谁心徒留几道伤.

nǐ ài zhe shuí xīn tú liú jǐ dào shāng.

我锁着眉最是相思断人肠.

wǒ suǒ zhe méi zuì shì xiāngsī duàn rén cháng.

Bài viết yến vô hiết (Chinese ver) được tổng hợp bởi Trang Spa.

Like Trang Spa – Gia Lâm, Hà Nội để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *