Bạch Nguyệt Quang và Nốt Chu Sa (Chinese ver)

Lời bài hát bạch nguyệt quang và nốt chu sa (Chinese ver).

Bạch nguyệt quang và nốt chu sa lời tiếng Trung.

从前的歌谣.

cóngqián de gēyáo.

都在指尖绕.

dōu zài zhǐ jiān rào.

得不到的美好.

dé bùdào de měihǎo.

总在心间挠.

zǒng zàixīn jiàn náo.

白饭粒无处抛.

bái fànlì wú chǔ pāo.

蚊子血也抹不掉.

wén·zi xiě yě mǒ bù diào.

触不可及刚刚好.

chù bùkě jí gānggāng hǎo.

日久天长让人恼.

rìjiǔtiāncháng ràng rén nǎo.

那时滚烫的心跳.

nà shí gǔntàng de xīntiào.

也曾无处遁逃.

yě céng wú chǔ dùntáo.

像一团烈火燃烧.

xiàng yī tuán lièhuǒ ránshāo.

烧尽跨不过的桥.

shāo jìn kuà bùguò de qiáo.

时光匆匆地跑.

shíguāng cōngcōng de pǎo.

火焰化作月遥遥.

huǒyàn huà zuò yuè yáoyáo.

Bạch Nguyệt Quang và Nốt Chu Sa (Chinese ver)

再无激荡的波涛.

zài wú jīdàng de bōtāo.

也从不在梦里飘摇.

yě cóng bùzài mèng lǐ piāo yáo.

白月光在照耀.

bái yuèguāng zài zhàoyào.

你才想起她的好.

nǐ cái xiǎng qǐ tā de hǎo.

朱砂痣久难消.

zhūshā zhì jiǔ nán xiāo.

你是否能知道.

nǐ shìfǒu néng zhīdào.

窗前的明月照.

chuāng qiān de míng yuè zhào.

你独自一人远眺.

nǐ dúzì yī rén yuǎn tiào.

白月光是年少.

bái yuèguāng shì nián shǎo.

是她的笑.

shì tā de xiào.

那时滚烫的心跳.

nà shí gǔntàng de xīntiào.

也曾无处遁逃.

yě céng wú chǔ dùntáo.

像一团烈火燃烧.

xiàng yī tuán lièhuǒ ránshāo.

烧尽跨不过的桥.

shāo jìn kuà bùguò de qiáo.

时光匆匆地跑.

shíguāng cōngcōng de pǎo.

火焰化作月遥遥.

huǒyàn huà zuò yuè yáoyáo.

再无激荡的波涛.

zài wú jīdàng de bōtāo.

也从不在梦里飘摇.

yě cóng bùzài mèng lǐ piāo yáo.

白月光在照耀.

bái yuèguāng zài zhàoyào.

你才想起她的好.

nǐ cái xiǎng qǐ tā de hǎo.

朱砂痣久难消.

zhūshā zhì jiǔ nán xiāo.

你是否能知道.

nǐ shìfǒu néng zhīdào.

窗前的明月照.

chuāng qiān de míng yuè zhào.

你独自一人远眺.

nǐ dúzì yī rén yuǎn tiào.

白月光是年少.

bái yuèguāng shì nián shǎo.

是她的笑.

shì tā de xiào.

白月光在照耀.

bái yuèguāng zài zhàoyào.

你才想起她的好.

nǐ cái xiǎng qǐ tā de hǎo.

朱砂痣久难消.

zhūshā zhì jiǔ nán xiāo.

你是否能知道.

nǐ shìfǒu néng zhīdào.

窗前的明月照.

chuāng qiān de míng yuè zhào.

你独自一人远眺.

nǐ dúzì yī rén yuǎn tiào.

白月光是年少.

bái yuèguāng shì nián shǎo.

是她的笑.

shì tā de xiào.

Bài viết bạch nguyệt quang và nốt chu sa (Chinese ver) được tổng hợp bởi Trang Spa.

Like Trang Spa – Gia Lâm, Hà Nội để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *