Từ vựng tiếng Hàn về IT

Tiếng Hàn đang là ngoại ngữ thông dụng, được nhiều bạn trẻ lựa chọn để làm chuyên ngành hoặc làm ngoại ngữ thứ ba. Cùng với đó là sự phát triển của ngành công nghệ thông tin trên toàn cầu. Vì thế bài viết này sẽ tổng hợp những từ vựng tiếng Hàn về IT để giúp các bạn có thêm vốn từ vựng đa dạng hơn.

Từ vựng tiếng Hàn về bộ phận máy vi tính

스피커: Loa

 키보드: Bàn phím

 마우스: Chuột

 액정 모니터: Màn hình tinh thể lỏng, Màn hình LCD

 모니터: Màn hình

 녹음기: Ghi âm

 하드 디스크: Ổ đĩa cứng

 : Bộ nhớ

노트북: Máy tính xách tay

데스크탑 컴퓨터: Máy tính để bàn

타블렛 컴퓨터: Máy tính bảng

개인 컴퓨터: Máy tính cá nhân

카메라: Camera

 헤드폰: Tai nghe

 스케너: Máy in

 하드웨어: Phần cứng

 소프트웨어: Phần mềm

 네트워크: Mạng lưới

 DVD 라이터: Ổ DVD

 사운드카드: CARD âm thanh, Thẻ âm thanh

Từ vựng tiếng Hàn về IT

  프로세서: Bộ vi xử lý, Bộ xử lý

 멘보트: Mạch chính

본체: Thân máy

데이터: Dữ liệu

 네트워크: Mạng

 메모리: Bộ nhớ

 프로세서: Bộ vi xử lý CPU

 운영체제: Hệ điều hành

 케이스: Vỏ ngoài

 범퍼케이스: Vỏ ốp viền

Từ vựng tiếng Hàn chuyên ngành IT

메일을 확인하다/ 체크하다: Kiểm tra email

마우스를 클릭하다: Nhấp chuột

파일을 열다/ 닫다: Mở / Đóng tập tin

파일을 복사하다: Sao chép tập tin

소프트웨어: Phần mềm

네트워크: Mạng lưới

표시 화면을 위로 움직이다: Cuộn lên

표시 화면을 아래로 움직이다: Cuộn xuống

로그인: Đăng nhập

로그오프: Đăng xuất

스페이스 : Phím cách

바이러스: Virus

백신 소프트웨어: Phần mềm chống virus

처리 속도: Tốc độ xử lý

메모리: Bộ nhớ

데이터베이스: Cơ sở dữ liệu

스프레드시트: Bảng tính

프린트하다: In

글자를 넣다: Đánh máy

파일을 삭제하다: Xóa tập tin

파일을 저장하다: Lưu tập tin

파일을 전송하다: Gửi tập tin

비밀번호: Mật khẩu

로그인: Đăng nhập

로그아웃: Thoát

페이지: Trang chủ

다음 페이지: Trang tiếp theo

이전 페이지: Trang trước

호스팅: Dịch vụ cho thuê máy chủ

무선: Đường truyền không dây

다운로드 하다: Tải xuống, download

인터넷을 둘러보다: Dịch vụ truy cập internet

채팅: Chatting

외장하드: Ổ cứng gắn ngoài

광대역 인터넷: Mạng băng thông rộng

인터넷 서비스 제공자: ISP

파이어월: Tường lửa

하드웨어: Phần cứng

Bài viết từ vựng tiếng Hàn về IT được tổng hợp bởi Trang Beauty Spa.

Theo dõi page Trang Spa để cập nhật nhiều thông tin bổ ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *