Ngữ pháp tiếng Hàn gián tiếp

Ngữ pháp tiếng Hàn gián tiếp, để kết thúc câu dẫn gián tiếp người ta gắn ~고 (말)하다 vào sau các vĩ tố kết thúc câu.

Câu gián tiếp là câu dẫn theo lập trường của người nói là người chuyển tải lời của người nói ban đầu. 

Động từ + ㄴ/는다고 하다.

Ví dụ:

 • 가족이 부산에서 산다고 해요. Anh ta nói gia đình đang sống ở Busan.
 • 친구가 도서관에서 나를 기다린다고 합니다. Bạn nói (rằng) chờ tôi ở thư viện.
 • 나는 귀국하는 대로 전화한다고 합니다. Tôi đã nói sẽ gọi điện ngay khi về nước.
 • 그는 병원에 다니지 않는다고 합니다. Anh ta nói rằng không làm ở bệnh viện.Ngữ pháp tiếng Hàn gián tiếp

Tính từ + 다고 하다.

 • 학생들이 시험이 어렵다고 합니다. Học sinh bảo bài thi rất khó.
 • 언니는 나보다 키가 크다고 합니다. Nó bảo chị tôi cao hơn tôi.
 • 외국 사람들이 서울은 물건값이 비싸다고 합니다. Người ngoại quốc bảo vật giá ở Seoul rất đắt.
 • 담배 피우는 학생들이 많다고 합니다. Anh ta bảo nhiều học sinh hút thuốc.

 Danh từ + (이)라고 합니다.

 • 저는 혜리라고 합니다. Tôi là Hyeri.
 • 이것은 영어로 무엇이라고 합니까? Cái này tiếng Anh là gì?
 • 그의 남편은 은행원이라고 합니다. Cô ta bảo chồng cô ta là nhân viên ngân hàng.
 • 미안하지만, 지금 뭐라고 하셨어요? Xin lỗi, anh vừa nói gì ạ?

Bài viết ngữ pháp tiếng Hàn gián tiếp được tổng hợp bởi đội ngũ Trang Spa. Theo dõi FB Trang Spa để cập nhật thêm nhiều kiến thức về ngôn ngữ nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *