Ngữ pháp tiếng Hàn cho dù

Ngữ pháp tiếng Hàn cho dù, ngữ pháp (이)라도 ~ cho dù. Diễn tả ý nghĩa dù giả sử mệnh đề trước đi chăng nữa thì cũng làm theo mệnh đề sau. 

Ngữ pháp: Danh từ + (이)라도 

Phạm trù: Vĩ tố liên kết.

Ý nghĩa: Diễn đạt nghĩa cho dù giả sử có giống mệnh đề trước đi chăng nữa thì vẫn sẽ làm giống như mệnh đề sau mà không có liên quan gì. 

Danh từ + (이)라도 ~ cho dù N đi chăng nữa

Ví dụ: 

  • 그가 대통령이라도 우리는 할 말을 해야 합니다. Dù cho ông ấy là tổng thống đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải nói.
  • 아무리 가까운 것이라도 생했으면 버려요. Dù là thứ đáng tiếc đi chăng nữa nếu bị thiu thì hãy bỏ đi.
  • 어려운 문제라도 꼼꼼히 풀이 봐요. Dù là vấn đề khó đi chăng nữa thì vẫn nên giải quyết cẩn thận.
  • 할 일이 태산이라도 식사부터 하고 힙시다. Dù công việc nhiều như núi Thái Sơn thì cũng cứ ăn rồi mới làm.

Ngữ pháp tiếng Hàn cho dù

Động từ/ Tính từ + 더라도 ~ Cho dù A/V đi nữa

Ví dụ:

  • 화가 나더라도 참으세요. Dù giận cũng hãy nhịn đi nhé.
  • 문제가 쉽더라도 잘 생각해서 대답하십시오. Dù vấn đề dễ đi chăng nữa cũng hãy suy nghĩ thật cẩn thận.
  • 실패하더라도 기회는 또 있으니까 문제 없습니다. Dù cho có thất bại nhưng vì lại có cơ hội nên không thành vấn đề.
  • 내일 무슨일이 있더라도 지각하면 안 돼요. Ngày mai dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không thể đi trễ.
  • 어렵더라도 끝까지 포기하지 말고 노력하세요. Dù có khó khăn đi nữa cũng hãy cố gắng đến cùng chứ đừng từ bỏ.

Bài viết ngữ pháp tiếng Hàn cho dù được tổng hợp bởi đội ngũ Trang Spa. Theo dõi FB Trang Spa để cập nhật thêm nhiều kiến thức về ngôn ngữ nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *