Mẫu câu tiếng Hàn trong công ty

Khi bạn đang làm ở công ty Hàn Quốc không thể tránh khỏi giao tiếp thường ngày. Học nhanh những mẫu câu tiếng Hàn trong công ty giúp bạn giao tiếp tự tin và tốt hơn.

Mẫu câu tiếng Hàn thường dùng: 

Mẫu câu tiếng Hàn trong công ty

저는 새로 와서 잘 몰라요, 가르쳐주세요.
Tôi mới đến nên không biết, hãy chỉ cho tôi với.

저희들은 일을 언제 시작해요?
Bao giờ thì chúng tôi bắt đầu làm việc?

저는 무슨일을 하제 시작해요?
Tôi sẽ làm việc gì ?

여기서 야간도 해요?
ở đây có làm đêm không?

이렇게 하면 되요?
Làm như thế này có được không ?

저는 최선을 다했어요.
Tôi đã cố gắng hết sức.

저는 노력하곘습니다.
Tôi sẽ nỗ lực hơn.

저는 금방 나갔다 올께요
Tôi ra ngoài một chút rồi vào ngay.

무엇을 도와드릴까요?
Tôi có thể giúp gì được bạn?

저는 월급 안 받았어요
Tôi chưa nhận lương.

월급을 인상해주세요
Hãy tăng lương cho tôi.

저는 외국인 이예요
Tôi là người nước ngoài.

Bài viết mẫu câu tiếng Hàn trong công ty được tổng hợp bởi đội ngũ Trang Beauty Spa.

Like Trang Spa – Gia Lâm, Hà Nội để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích.

Xem thêm:   Đại diện thương hiệu là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *