Khi nào tiếng Hàn là gì

Khi nào tiếng Hàn là gì, thì câu trả lời là 언제.

“Khi nào” là từ hỏi xuất hiện khá nhiều trong giao tiếp hàng ngày của người Hàn. Một cách nói khi nào trong tiếng Hàn là 언제, nó thường xuất hiện dưới dạng câu hỏi. 

 • Từ vựng: 언제
 • Đọc là: eon-jê
 • Nghĩa tiếng Việt: Khi nào. 
 • 언제 được dùng như từ để hỏi trong câu hỏi. Nếu muốn hỏi ai đó khi nào đến, ta có thể sử dụng câu 언제 와요? 언제까지 와요?

Ví dụ: 

 • 언제 그 일을 다 끝날까요? Khi nào thì xong công việc đó?
 • 언제 집에 가요? Khi nào thì về nhà?
 • 언제 학교가 문을 엽니까? Khi nào thì trường học mở cửa?
 • 가: 언제 시간을 있습니까? Khi nào thì bạn có thời gian.
 • 나: 내일까지 시간을 있습니다. Đến ngày mai thì tôi mới rảnh.
 • 다: 언제부터 한국어를 배우기 시작했어요? Bạn bắt đầu học tiếng Hàn khi nào?
 • 라: 2달 전에 한국어를 배웠어요. Tôi học tiếng Hàn từ 2 tháng trước.

Khi nào tiếng Hàn là gì

Từ vựng:

 • 일: công việc
 • 끝나다: kết thúc
 • 학교: trường học
 • 문을 열다: mở cửa
 • 한국어: tiếng Hàn
 • 배우다: học
 • 시작하다: bắt đầu
 • 전에: trước

Bài viết Khi nào tiếng Hàn là gì được tổng hợp bởi đội ngũ Trang Spa. Theo dõi FB Trang Spa để biết thêm nhiều kiến thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *