Khi nào dùng định ngữ trong Tiếng Hàn

Khi nào dùng định ngữ trong Tiếng Hàn. Định ngữ là một trong những ngữ pháp thường gặp nhất trong tiếng Hàn và cũng không kém phần quan trọng. Định ngữ là thành phần bổ sung ý nghĩa cho danh từ, tạo thành một cụm danh từ. Cùng Trang Spa tìm hiểu định ngữ trong Tiếng Hàn nhé. 

1.Tính từ bổ sung nghĩa cho danh từ:

Lúc này tính từ đứng trước danh từ và bổ sung nghĩa cho nó.

 • Cấu trúc: A+ 은/ㄴ N

Tính từ có phụ âm cuối (patchim) + 은 N

Tính từ không có phụ âm cuối (không có patchim) + ㄴ N

Nếu tính từ kết thúc là 있다/없다 thì  있/없 + 는 N

 • Ví dụ:

크다 + 방 → 큰 방  (phòng to)

작다 +방 → 작은 방 (phòng nhỏ)

그 여관에는 큰 방이 많아요 → Ở nhà trọ đó có nhiều phòng to/rộng

Khi nào dùng định ngữ trong tiếng Hàn

2. Động từ bổ sung nghĩa cho danh từ:

Khi nào dùng định ngữ trong Tiếng Hàn. Dùng định ngữ khi động từ đứng trước danh từ và bổ sung nghĩa  cho danh từ. Được gắn vào sau thân động từ, dùng để biểu thị sự kiện hay hành động đó xảy ra ở hiện tại.

 • Dùng định ngữ trong Tiếng Hàn khi động từ ở hiện tại:

 • Cấu trúc: V + 는 N

Động từ có phụ âm cuối là “ㄹ” thì bỏ “ㄹ” và + 는 N

 • Ví dụ:

자다 + 아이 → 자는 아이 (em bé đang ngủ)

자는 아이가 제 동생이에요 →  Em bé đang ngủ là em tôi.

 • Động từ ở quá khứ:

Được gắn vào sau thân động từ, dùng để biểu thị sự kiện hay hành động đó xảy ra ở quá khứ.

 • Cấu trúc: V + 은/ㄴ  N

Nếu động từ kết thúc bằng phụ âm thì dùng 은

Nếu động từ kết thúc bằng nguyên âm thì dùng ㄴ

Nếu thân của động từ kết thúc bằng ㄹ thì lược bỏ ㄹ và gắn ㄴ vào.

 • Ví dụ:

미국에서 온 리사예요 → Tôi là Lisa đến từ nước Mỹ.

 • Động từ ở tương lai:

Khi nào dùng định ngữ trong Tiếng Hàn. Dùng định ngữ khi diễn tả hoặc dự đoán về một hành động, sự việc sẽ xảy ra trong tương lai.

 • Cấu trúc: V + 을/ㄹ N

-Có phụ âm cuối (patchim) + 을 N

-Không có phụ âm cuối (không có patchim) + ㄹ N

-Động từ có phụ âm cuối là “ㄹ” thì chỉ + N

 • Ví dụ:

보다 + 영화 (bộ phim sẽ xem)

이번 주말에 친구와 볼 영화는 이름이 뭐예요? → Tên bộ phim sẽ xem cùng bạn vào cuối tuần này là gì vậy?

Bài viết khi nào dùng định ngữ Tiếng Hàn được tổng hợp bởi Trang Spa. Theo dõi FB Trang Spa Gia Lâm để cập nhật bổ ích về ngôn ngữ nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *