Gặp nhưng không ở lại (Korean ver)

Khi bạn đã quá nhàm chán với việc học những công thức ngữ pháp rắc rối, hay các đoạn hội thoại cứng nhắc. Khi bạn muốn tìm một sự mới mẻ trong việc học ngôn ngữ. Vậy thì việc lựa chọn học tiếng Hàn qua các bài hát chắc chắn là một lựa chọn không tồi. Hôm nay Trang Spa gửi đến các bạn bài gặp nhưng không ở lại (Korean ver).

만났지만 남아 있지 않아요.

아무 것도 아니에요, 아무 것도 아니에요.

진했다면, 희미해져요.

너무 아파서 더 이상 아프지 않아요.

슬퍼요. 당신이 다음 사람을 사랑하는 것을 보니까요.

지금 서로 앞에 있으니까 당신에게 말해요. 우리는 오랫동안 아무 것도 남아 있지 않아요.

저도 너무 슬퍼요.

많은 말과 함께

내일 저는 헤어나올 수 없어서 눈물이 흘러요. 

하늘이 운명이란 글자를 주니까 우리 놓치지 말아요.

빚이 있으니까 서로를 지켜야 해요.

세상에서 우리가 사랑하는 사람을 찾는 행운은 아직 평생 얻지 못했어요. 

우리의 사랑, 먼저 말하지 마세요.

왜냐하면 미래에 모든 것은 뒤바뀔 수 있어요.

제 마음은 상처가 가득해요.

안개로 가득 뎦혀요.

만날 인연은 남기에 빚이 충분하지 않아요.

Gặp nhưng không ở lại (Korean ver) 

코러스

하늘이 운명이란 글자를 주니까 우리 놓치지 말아요.

왜 서로를 봤으면 기쁜 게 당연하지요?

저에게서 멀어지길 원하는 건 정말 누구도 같지 않아요.

세상에서 우리가 사랑하는 사람을 찾는 행운은 아직 평생 얻지 못했어요.

정확히 원하는 것은 당신이 제가 원하는 사람이에요.

지금 만약 떠나야 한다면, 제 마음은 정말 슬퍼요.

제 마음은 상처가 가득해요.

안개로 가득 뎦혀요.

만날 인연은 남기에 빚이 충분하지 않아요.

나는 인정으로 평화롭고 행복해.

너는 외로워. 자신을 풀어줘.

미래에 누군가를 사랑하고, 전생에 진 빚이 많지 않길 희망해.

네가 많이 잘못했어, 나를 잘못 봐서 하늘에 물어.

언제 행복이 오면 기다릴게.

하지만 행복은 네게 올 수 없어.

혼자 있을 때 너를 돌봐.

최고의 행복은 세상 어디에도 없어.

Bài viết gặp nhưng không ở lại (Korean ver) được tổng hợp bởi Trang Spa.

Like page Trang Spa – Gia Lâm, Hà Nội để cập nhật nhiều thông tin bổ ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *