Condition là gì

Trong tiếng Anh, condition được hiểu nhiều nhất là điều kiện, hoàn cảnh, tình thế. Ngoài ra condition cũng có nghĩa là địa vị hay thân phận.

Trong cuộc sống chắc hẳn ai cũng từng bắt gặp từ “condition” một vài lần. Vậy ý nghĩa của từ này là gì?

Condition là gì?

Trong từ điển Anh, condition có nghĩa thường được dùng nhất là điều kiện.

Ngoài ra condition còn có nghĩa là hoàn cảnh, địa vị, căn bệnh,…

Tùy theo ngữ cảnh mà condition mang nhiều nghĩa khác nhau.

Condition là danh từ sẽ có những nghĩa sau:

 • Condition là điều kiện:

You may shut the doors on condition that nobody smokes in the room.

=> Anh có thể đóng cửa với điều kiện không ai hút thuốc trong phòng.

 • Conditions (số nhiều) là hoàn cảnh, tình cảnh, tình thế:

Under the present conditions.

=> Trong hoàn cảnh hiện tại.

 • Condition là địa vị, thân phận:

The human condition.

=> Thân phận con người.

A man of condition.

=> Người có địa vị.

Condition là gì

 • Condition là trạng thái, tình trạng:

His bicycle is in rusty condition.

=> Xe đạp của nó đang ở tình trạng rỉ nát.

 • Condition là bệnh, căn bệnh:

A heart condition.

=> Bệnh tim.

Condition là ngoại động từ sẽ có những nghĩa sau:

 • Condition là quy định, có tác động quan trọng quan trọng đối với ai/cái gì:

Environment conditions an animal’s development.

=> Môi trường quy định sự phát triển của một động vật.

 • Condition là huấn luyện cho ai / cái gì quen với cái gì (to condition somebody / something to something / to do something ):

Animals can be conditioned to expect food at certain times.

=> Có thể huấn luyện cho thú biết chờ ăn vào những giờ giấc nhất định.

 • Condition là đưa cái gì vào tình trạng thích hợp hoặc mong muốn để sử dụng:

A lotion that conditions the skin.

=> Một chất nước thơm dưỡng da.

Ngoài ra trong một số lĩnh vực condition có nghĩa là:

 • Hóa học: điều kiện, chế độ, trạng thái.
 • Kinh tế: điều kiện.
 • Kỹ thuật: điều kiện, trạng thái, điều hòa, chế độ.
 • Sinh học: điều kiện.
 • Tin học: điều kiện.
 • Toán học: điều kiện, tình hình, địa vị.
 • Vật lý: điều kiện, trạng thái, chế độ.
 • Xây dựng, kiến trúc: điều kiện, trạng thái, quy định.

Bài viết condition là gì được tổng hợp bởi Trang Beauty Spa. 

Like page Trang Spa – Gia Lâm, Hà Nội để cập nhật nhiều thông tin bổ ích. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: