Cái gì cũng được tiếng Hàn

Cái gì cũng được tiếng Hàn, là từ chỉ người hay sự vật, dùng khi diễn tả không nhất thiết chỉ định một thứ. Định từ: 아무 [a-mu] ~ bất cứ, bất kỳ.

“아무” bổ nghĩa cho các danh từ phụ thuộc như “데, 것, 일”, lúc này gắn vào các trợ từ “-나, -도” sẽ làm cho ý nghĩa khác đi.

Trường hợp gắn trợ từ “-나” vào sau danh từ

Và dùng dưới dạng “아무 데나, 아무 것이다, 아무 일이나,…” thì có nghĩa là một trong nhiều thứ.

Ví dụ:

돈을 벌려고 아무 일이나 해요. Nó làm bất cứ việc gì để kiếm tiền.

시간이 없으니까 아무 것이나 삽시다. Vì không có thời gian nên chúng ta hãy mua bất cứ thứ gì.

신혼 은행을 아무 데나 갈 수 없잖아요. Du lịch tuần trăng mật không thể đi chỗ nào cũng được đâu.

아무 것이나 입고 어서 나와요. Mặc đại bất cứ cái gì rồi ra ngoài nhanh nhé.

배가 고픈데 아무 것이나 먹읍시다. Đói bụng quá, chúng ta hãy ăn bất cứ cái gì cũng được.

Cái gì cũng được tiếng Hàn

Trường hợp gắn trợ từ “-도” vào phía sau là dạng phủ định.

Tất cả các danh từ (데, 것, 일,…) đều có nghĩa phủ định.

Ví dụ:

주말에는 아무 데도 안 가고 집에 있어요. Vào cuối tuần tôi ở nhà mà chẳng đi đâu cả.

아무 데서도 소식이 안 왔어요. Không có tin từ nơi nào cả.

그림을 보고 아무 느낌도 없었어요. Xem tranh mà không có cảm nhận gì hết à?

아무 문제도 없는데 괜히 걱정을 했다. Chẳng có vấn đề gì mà tôi lại lo lắng vô ích đấy.

그 분이 아무 말도 없이 회사에 안 나왔어요. Vị đó không đến công ty mà chẳng nói năng gì. 

Bài viết cái gì cũng được tiếng Hàn được tổng hợp bởi đội ngũ Trang Spa. Theo dõi FB Trang Spa để cập nhật thêm nhiều kiến thức về ngôn ngữ nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *