Bất cứ cái gì trong tiếng Hàn

Trong tiếng Hàn khi muốn nói bất cứ cái gì thì thường dùng cấu trúc ngữ pháp: 아무 + (이)나 và 아무 + 도

Ví dụ:

가:저 지하철 입구에 있는 신문을 봐도 돼요? Tôi có thể đọc báo ở cửa vào của tàu điện ngầm được chứ ạ?

나: 그럼요, 무료니까 보고 싶은 사람은 아무나 가져 가도 돼요. Đương nhiên rồi, vì miễn phí nên ai muốn đọc cũng có thể mang đi được mà.

가: 약속 시간이 지났는데 아무도 안 왔어요? Đã qua giờ hẹn rồi mà không thấy ai đến nhỉ? 나: 네, 아무도 안 와서 저 혼자 기다리고 있었어요. Vâng, không ai đến nên tôi đang đợi một mình.

Bản chất 아무 nghĩa là không chọn bất cứ cái gì đặc biệt, tương đương nghĩa tiếng Việt là “bất cứ, bất kỳ” (ví dụ như bất cứ cái gì, bất cứ ai). Tùy vào tiểu từ theo sau 아무 thì từ này có thể diễn đạt người hoặc vật. Để chi người, chúng ta có từ 아무나 với nghĩa “bất cứ ai”, trong khi 아무도 nghĩa là “không có ai”. Chú ý sau 아무도 luôn sử dụng hình thức phủ định.

아무+이(나)

아무+도

사람 아무나,아무한테나,아무하고나 아무도,아무한테도,아무하고도
장소 아무 데나 / 아무 것이나

아무 데서나 / 아무 것에서나

아무 데도 / 아무 것도

아무 데서도 / 아무 것에서도

물건 아무 거나/아무 것이나 아무 것도
시간 아무 때나 아무 때도

Bất cứ cái gì trong tiếng Hàn

Ví dụ:

나는 지금 아무것도 먹고 싶지 않다: Bây giờ tôi không muốn ăn bất kỳ cái gì.

아무도 나를 알지 못하는 곳으로 가고 싶어요: Tôi muốn đến một nơi mà không ai biết tôi.

아무거나 사고 싶은 책을 골라 봐: Hãy chọn bất cứ sách nào mà bạn muốn mua.

면접 때 너무 긴장해서 아무 말도 안 떠올랐어요: Khi phỏng vấn do quá lo lắng mà tôi đã không thốt ra được lời nào.

주말에 아무 일도 안 하고 그냥 쉬었어요: Vào cuối tuần tôi chẳng làm gì cả mà chỉ

주말에 아무 일도 안 하고 그냥 쉬었어요: Vào cuối tuần tôi chẳng làm gì cả mà chỉ nghỉ ngơi thôi.

배고파서 아무 음식이나 다 먹을 수 있을 것 같다: Vì đói bụng nên chắc tôi có thể ăn bất cứ món ăn gì.

여기는 박물관이니까 아무 물건의나 만지면 안 돼요: Vì đây là viện bảo tàng nên bất cứ hiện vật gì cũng không được động vào.

Lưu ý:

– 나 trong cụm từ 아무+(이)나 có thể sử dụng kèm với cái đại từ nghi vấn như 누 구, 무엇, 어디, 언제… để tạo thành các cụm từ 누구나, 무엇(이)나, 어디나, 언제나… Tuy nhiên cần lưu ý không sử dụng trợ từ 도 trong cụm từ 아무도 với các đại từ nghi vấn khác vì câu sẽ trở nên thiếu tự nhiên.

Ví dụ:

그 파티에는 아무나 갈 수 있는 거지요?

= 그 파티에는 노구나 갈 수 있는 거지요?

– 아무+(이)나 kết hợp với hình thức khẳng định còn 아무+도 kết hợp với hình thức phủ định.

Ví dụ:

가: 뭐 먹을래요?

나: 저는 아무거나 괜찮아요.

= 저는 아무것도 먹고 싶지 않아요.

Bài viết bất kỳ cái gì tiếng Hàn được tổng hợp bởi Trang Spa. Hãy theo dõi Fb Trang Spa Gia Lâm để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *