Thiếu niên (Chinese ver)

Trang Spa gửi đến các bạn lời bát hát thiếu niên (Chinese ver) kèm pinyin để những ai không học tiếng Trung có thể hát theo.

Bài hát thiếu niên tiếng Trung

换种生活让自己变得快乐
huàn zhǒng shēnghuó ràng zìjǐ biàn dé kuàilè

放弃执着天气就会变得不错
fàngqì zhízhuó tiānqì jiù huì biàn dé bùcuò

每种走过都是一次收获
měi zhǒng zǒu guò dōu shì yī cì shōuhuò

还等什么做对的选择
hái děng shén·me zuò duì de xuǎnzé

过去的就让它过去吧
guòqù de jiùràng tā guòqù ba

别管那是一个玩笑还是谎话
biéguǎn nà shì yī gè wánxiào hái·shi huǎnghuà

路在脚下其实并不复杂
lù zài jiǎoxià qíshí bìngbù fùzá

只要记得你是你呀
zhǐyào jìdé nǐ shì nǐ yā

miya miya miya miya miya
call me
miya miya miya miya miya

我还是从前那个少年没有一丝丝改变
wǒ hái·shi cóngqián nà·ge shàonián méi·yǒu yīsī sī gǎibiàn

时间只不过是考验种在心中信念丝毫未减
shíjiān zhǐ bùguò shì kǎoyàn zhǒng zàixīn zhōng xìnniàn sīháo wèi jiǎn

眼前这个少年还是最初那张脸
yǎnqián zhè·ge shàonián hái·shi zuìchū nà zhāng liǎn

面前再多艰险不退却
miànqián zài duō jiānxiǎn bù tuìquè

Thieu nien Chinese ver

say never never give up
like a fighter

追逐生命里光临身边的每道光
zhuīzhú shēngmìng lǐ guānglín shēnbiān de měi dàoguāng

让世界因为你的存在变的闪亮
ràng shìjiè yīnwèi nǐ de cúnzài biàn de shǎnliàng

其实你我他并没有什么不同
qíshí nǐ wǒ tā bìng méi·yǒu shén·me bù tóng

只要你愿为希望画出一道想象
zhǐyào nǐ yuàn wèi xīwàng huà chū yīdào xiǎngxiàng

成长的路上必然经历很多风雨
chéngzhǎng de lù·shang bìrán jīnglì hěn duō fēngyǔ

相信自己终有属于你的盛举
xiāngxìn zìjǐ zhōng yǒu shǔyú nǐ de shèngjǔ

别因为磨难停住你的脚步
bié yīnwèi mónàn tíng zhù nǐ de jiǎobù

坚持住就会拥有属于你的蓝图
jiānchí zhù jiù huì yōngyǒu shǔyú nǐ de lántú

wu~ oh oh

我还是从前那个少年没有一丝丝改变
wǒ hái·shi cóngqián nà·ge shàonián méi·yǒu yīsī sī gǎibiàn

时间只不过是考验种在心中信念丝毫未减
shíjiān zhǐ bùguò shì kǎoyàn zhǒng zàixīn zhōng xìnniàn sīháo wèi jiǎn

眼前这个少年还是最初那张脸
yǎnqián zhè·ge shàonián hái·shi zuìchū nà zhāng liǎn

面前再多艰险不退却
miànqián zài duō jiānxiǎn bù tuìquè

say never never give up
like a fighter

我还是从前那个少年miya
wǒ hái·shi cóngqián nà·ge shàonián miya

我还是眼前这个少年miya
wǒ hái·shi yǎnqián zhè·ge shàonián miya

我还是眼前这个少年miya
wǒ hái·shi yǎnqián zhè·ge shàonián miya

Bài viết thiếu niên (Chinese ver) được tổng hợp bởi đội ngũ Trang Spa.

Like Trang Spa – Gia Lâm, Hà Nội để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *