Thạc sĩ, Tiến sĩ là gì

Thạc sĩ theo nghĩa đen là từ để chỉ người có học vấn rộng (thạc: rộng lớn, sĩ: người học hay nghiên cứu), nay dùng để chỉ một bậc học vị. 

Trong tiếng Anh, Thạc sĩ được gọi chung là Master of Science hoặc M.Sc.

Thạc sĩ bao gồm các ngành Kế toán và Quản lý, Thống kê ứng dụng, Nguồn nhân lực, Khoa học hình ảnh, Công nghệ thông tin, Khoa học vật liệu.

Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ từ một đến hai năm học, tối thiểu 1 năm học đối với những ngành ở trình độ đại học đào tạo từ 5 năm và từ 150 tín chỉ trở lên.

Thạc sĩ, Tiến sĩ là gì

Một số loại Thạc sĩ:

Thạc sĩ Văn chương, xã hội (Master of Arts – M.A).

Thạc sĩ Khoa học (Master of Science – M.S).

Thạc sĩ Khoa học thông tin (Master of Science in Information – M.Si).

Thạc sĩ Ứng dụng máy tính (Master of Computer Application – M.C.A).

Tiến sĩ là để dùng để chỉ một học vị dành riêng cho những người công tác trong tất cả các lĩnh vực học thuật nói chung.

Trong tiếng Anh, Tiến sĩ được gọi chung gọi là Doctor of Philosophy hoặc PhD.

Tiến sĩ là một học vị cho tất cả các ngành khoa học, kể cả khoa học cơ bản và khoa học xã hội, nhân văn.

Chương trình tiến sĩ kéo dài 3 hoặc 4 năm nếu học toàn thời gian. Những sinh viên bán thời gian có thể sẽ phải tốn đến 6 năm để hoàn tất một chương trình tiến sĩ. 

Một số loại Tiến sĩ:

Tiến sĩ khoa học (Doctor of Science – Sc.D, D.Sc).

Tiến sĩ y khoa (Doctor of Medicine – D.M).

Tiến sĩ quản trị kinh doanh (Doctor of Business Administration – DBA, D.B.A). 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *