Sau này khi gặp được anh ấy (Chinese ver)

Lời bài hát sau này khi gặp được anh ấy (Chinese ver).

Bài hát sau này khi gặp được anh ấy tiếng trung:

Hey 你是否还会想到我.

Hey nǐ shìfǒu hái huì xiǎng dào wǒ.

就像我偶尔夜晚还是会哭的.

jiù xiàng wǒ ǒuěr yèwǎn hái shi huì kū de.

那时满心欢喜以为你就是结局.

nà shí mǎnxīn huānxǐ yǐwéi nǐ jiùshì jiéjú.

才把所有都给你.

cái bǎ suǒyǒu dōu gěi nǐ.

时间总是不听话思念也开始装傻.

shíjiān zǒngshì bù tīnghuà sīniàn yě kāishǐ zhuāngshǎ.

反反复复.

fǎn fǎnfù fù.

Sau này khi gặp được anh ấy (Chinese ver)

你说那就算了吧我们就别再挣扎.

nǐ shuō nà jiùsuàn le ba wǒ men jiù bié zài zhēngzhá.

于事无补.

yú shì wúbǔ.

从此我不能听见你的消息.

cóngcǐ wǒ bùnéng tīngjiàn nǐ de xiāo xi.

我怕我控制不住自己想你.

wǒ pà wǒ kòngzhì bù zhù zìjǐ xiǎng nǐ.

后来遇见他陪我春秋冬夏.

hòulái yùjiàn tā péi wǒ chūnqiū dōng xià.

愈合我的伤疤大概我会一直幸福吧.

yùhé wǒ de shāngbā dàgài wǒ huì yīzhí xìngfú ba.

你身边的她是否像我一样.

nǐ shēnbiān de tā shìfǒu xiàng wǒ yīyàng.

能让你快乐吗有太多想对你说的话.

néng ràng nǐ kuàilè ma yǒu tài duō xiǎng duì nǐ shuō dehuà.

时间总是不听话思念也开始装傻.

shíjiān zǒngshì bù tīnghuà sīniàn yě kāishǐ zhuāngshǎ.

反反复复.

fǎn fǎnfù fù.

你说那就算了吧我们就别再挣扎.

nǐ shuō nà jiùsuàn le ba wǒ men jiù bié zài zhēngzhá.

于事无补.

yú shì wúbǔ.

从此我不能听见你的消息.

cóngcǐ wǒ bùnéng tīngjiàn nǐ de xiāo xi.

我怕我控制不住自己想你.

wǒ pà wǒ kòngzhì bù zhù zìjǐ xiǎng nǐ.

后来遇见他陪我春秋冬夏.

hòulái yùjiàn tā péi wǒ chūnqiū dōng xià.

愈合我的伤疤大概我会一直幸福吧.

yùhé wǒ de shāngbā dàgài wǒ huì yīzhí xìngfú ba.

你身边的她是否像我一样.

nǐ shēnbiān de tā shìfǒu xiàng wǒ yīyàng.

能让你快乐吗有太多想对你说的话.

néng ràng nǐ kuàilè ma yǒu tài duō xiǎng duì nǐ shuō dehuà.

后来遇见他陪我春秋冬夏.

hòulái yùjiàn tā péi wǒ chūnqiū dōng xià.

愈合我的伤疤大概我会一直幸福吧.

yùhé wǒ de shāngbā dàgài wǒ huì yīzhí xìngfú ba.

你身边的她是否像我一样.

nǐ shēnbiān de tā shìfǒu xiàng wǒ yīyàng.

能让你快乐吗有太多想对你说的话.

néng ràng nǐ kuàilè ma yǒu tài duō xiǎng duì nǐ shuō dehuà.

有太多想对你说的话.

yǒu tài duō xiǎng duì nǐ shuō dehuà.

Bài viết sau này khi gặp được anh ấy (Chinese ver) được tổng hợp bởi Trang Spa.

Like Trang Spa – Gia Lâm, Hà Nội để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *