Ngữ pháp tiếng Hàn bởi vì

Bởi vì là một dạng câu nói chúng ta thường sử dụng trong cuộc sống hằng ngày dù ở bất cứ đâu, bất cứ sử dụng ngôn ngữ gì thì dạng câu nói này đều hết sức cần thiết. Bài viết hôm nay Trang Spa sẽ giới thiệu cho bạn ngữ pháp tiếng Hàn bởi vì là thế nào.

 Ngữ pháp tiếng Hàn bởi vì: 기 때문에

  •  (A기 때문에 B) Gắn vào sau thân động từ hoặc tính từ thể hiện A là lý do, nguyên nhân của B. Mức độ nhấn mạnh hơn các vĩ tố diễn đạt lý do khác là (으)니까, 아/어 서)

Ví dụ:

돈이 없기 때문에 물건을 안 사요: Bởi vì không có tiền nên tôi không mua đồ

손님이 오기 때문에 음식을 만들어요: Vì khách đến nên tôi làm đồ ăn

  • Có thể sử dụng cùng với quá khứ 았/었.

Ví dụ:

열심히 공부했기 때문에 시험을 잘 볼 수 있을 거예요: Vì đã chăm chỉ học hành nên sẽ làm bài thi tốt.

어제 피곤했기 때문에 집에서 쉬었어요: Bởi vì hôm qua mệt nên tôi đã nghỉ ở nhà

  • Ở mệnh đề B, ‘기 때문에’ không dùng với các dạng mệnh lệnh (으)세요, (으)십시오 hay rủ rê, đề nghị (으)ㅂ 시다, (으)ㄹ 까요?. Với trường hợp của câu mệnh lệnh hay đề nghị chủ yếu nên dùng (으)니까.

Ví dụ:

날씨가 좋기 때문에 산책할 까요? (X)

날씨가 좋으니까 산책할 까요?   (O)

Bởi vì thời tiết đẹp nên đi dạo bộ cùng nhau không?

Ngữ pháp tiếng Hàn bởi vì

  • Chỉ có thể kết hợp được với động từ và tính từ, không kết hợp được với danh từ.

Ví dụ:

한국 음악을 좋아하기 때문에 한국어를 공부해요: Bởi vì thích nhạc Hàn Quốc nên tôi học tiếng Hàn.

  • Nếu muốn hợp với danh từ thì phải bỏ 기 đi.

Ví dụ:

너 때문에 다 망했어요: Bởi vì cậu mà hỏng hết cả rồi.

  • 기 때문에 thường đứng cuối câu khi kết hợp với 외냐하면…

외냐하면 베트남 경제는 발전하기 때문이에요: Nếu hỏi tại sao thì là vì kinh tế Việt Nam đang phát triển.

 Lưu ý:

 Khi sử dụng cấu trúc này thì không được phép sử dụng các đuôi câu mệnh lệnh, đề nghị như (으)ㅂ시다, (으)ㄹ까요?, 지 말다, (으)세요,…

Bài viết ngữ pháp tiếng Hàn bởi vì được cập nhật bởi Trang Spa. Theo dõi Fb Trang Spa Gia Lâm để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *