Mặt trời của em (English version)

Mặt trời của em (English version) được Trang Spa cung cấp dưới đây giúp bạn học từ vựng tiếng Anh hiệu quả qua bài hát của ca sĩ Erik, để không gây nhàm chán bằng phương pháp học từ mới truyền thống.

Wherever the sun is.
Mặt trời kia dù ở đâu.
However long my day seems.
Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu.
Though we are far away.
Dù là mình xa cách nhau.

That sunlight is still the same.
Ánh sáng ấy vẫn là như thế.
But after you were gone.
Vậy mà sau khi không có anh.
The roads I take it feels long.
Đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh.
Wishing time would pass quickly so I can be with you soon.
Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh.

We fell in love when you told me a thing.
Đôi mình yêu nhau từ khi anh nói với em.
That everyday when sun goes down.
Rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem.
You would walk along with me.
Anh lặng thầm và đi theo em.
On this long and winding road.
Cùng em qua con đường tối đèn.
With no street lights shining on.
Đèn đường khuya dù không sáng lên.
And you would be the sun that shines upon me.
Đừng lo nhé có anh như mặt trời dịu êm.

Mặt trời của em (English version)

For now I know that we’re always stick together.
Rồi thì cứ thế, mình thì cứ thế cuốn lấy nhau.
But who knows how things would turn out.
Em đâu hay nếu mai này mây trời.
Maybe you would not be around.
Dang tay che mắt anh mình xa vời.
Though we can’t change, what will be, will just be.
Điều gì muốn đến rồi thì sẽ đến, sẽ đến thôi.
I know there will be that one day you come back.
Em luôn tin phía sau cơn ngủ mê anh sẽ về.

Xem thêm:   Preface là gì

Wherever the sun is.
Mặt trời kia dù ở đâu.
However long my day seems.
Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu.
Though we are far away.
Dù là mình xa cách nhau.

That sunlight is still the same.
Ánh sáng ấy vẫn là như thế.
But after you were gone.
Vậy mà sau khi không có anh.
The roads I take it feels long.
Đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh.
Wishing time would pass quickly so I can be with you soon.
Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh.

Bài viết mặt trời của em (English version) được viết bởi Trang Spa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *