Hỏi mấy giờ tiếng Hàn

Bạn đang tìm hiểu ngôn ngữ Hàn Quốc. Bài viết sau đây Trang Spa sẽ trả lời cho bạn hỏi mấy giờ tiếng Hàn là gì đầy đủ và nhanh chóng nhất.

HỎI THỜI GIAN TRONG TIẾNG HÀN

Khi hỏi về thời gian, người Hàn Quốc thường dùng mẫu câu :

몇시예요? (Mấy giờ rồi?)

몇시입니까?

지금 몇시예요? (Bây giờ mấy giờ rồi?)

지금 몇시입니까?

Để nói thời gian, ta có Số đếm thuần Hàn + 시 (giờ)  và Số đếm Hán-Hàn + 분 (phút)

Ví dụ:

Một 한 + 시 = 한시 Một giờ.

Hai 두 + 시 = 두시 Hai giờ.

Ba 세 + 시 = 세시 Ba giờ.    

15 십오분 (15 phút).

25 이십오분 (25 phút).

30 삼십분 (30 phút).

Hỏi mấy giờ tiếng Hàn

Lưu ý:

Nói giờ rưỡi ta có từ 반.

Ví dụ: 한시 반: Một rưỡi.

Nói giờ kém ta có từ 전.

Ví dụ: 아홉시 오분 전 Chín giờ kém năm.

Ngoài ra chúng ta còn có 1 số cách nói như sau. 

아홉시 조금 넘었어요. Hơn 9 giờ một chút rồi.

일곱시가 다 되었어요. Sắp 7 giờ rồi.

Sau đây Trang Spa sẽ đưa cho bạn thêm 1 số từ vựng về số đếm thuần Hàn để bạn có thể dễ sử dụng khi mà có ai đó hỏi bạn về thời gian.

하나 : 1

둘 : 2

셋 : 3

넷 : 4

다섯: 5

여섯: 6

일곱: 7

여덟: 8

아홉: 9

열: 10

Bài viết hỏi mấy giờ tiếng Hàn được tổng hợp bởi đội ngũ Trang Beauty Spa.

Like Trang Spa – Gia Lâm, Hà Nội để cập nhập thêm nhiều thông tin bổ ích và hiệu quả nhất. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *