Em gái mưa (China version)

Bạn là fan của bài hát em gái mưa thì không thể bỏ qua em gái mưa (China version).

Lời bài hát em gái mưa tiếng Trung:

雨冲淡了阳光 滑落了忧伤.

yǔ chōng dàn le yáng guāng huá luò le yōu shāng.

清澈的泪水失去了希望.

Qīng chē de lèi shuǐ shīqù le xī wàng.

雨中初见一见我心中不再安宁.

yǔ zhōng chū jiàn yí miàn, wǒ xīn zhōng bú zài ān níng.

爱如细水长流 心动了.

Ài rú xī shuǐ cháng liú, xīn dòng le.

我们心中有彼此却不是因为爱.

wǒ men xīn zhōng yǒu bí cǐ què bú shì yīn wèi ài.

我悄悄问问你,你我是什么.

wǒ qiāo qiāo wèn wèn nǐ, nǐ wǒ shì shén me.

然而静静地看着真想的残忍.

Rán ér jìng jìng de kàn zhe zhēn xiāng de cán rěn.

你无心中当我只是小妹.

nǐ wú xin zhōng dāng wǒ zhǐ shì xiǎo mèi.

Em gái mưa (China version)

ĐK:

不要担心我当我仍然在爱你.

bú yào dān xīn wǒ dāng wǒ réng rán zài ài nǐ.

远着你,我的心不能停止思念.

Yuǎn zhe nǐ, wǒ de xīn bù néng tíng zhǐ sī niàn.

只能放弃一切了,笑着离开你了.

zhǐ néng fàng qì yí qiè le, xiào zhe lí kai nǐ le.

温柔的那双手,我不能再拥有.

Wèn róu de nà shuāng shǒu, wǒ bú néng zài yòng yǒu.

天边上,爱的天空我全给了你.

Tiān biān shàng, ài de tiān kòng wò quán gěi le nǐ.

如今在让乌云带着黑暗来临.

rú jīn zài ràng wū yún dài zhe hēi ān lái lín.

青叶静静盼着雨,好像我盼着你.

Qīng yè jìng jìng pàn zhe yǔ, hǎo xiàng wǒ pàn zhe nǐ.

雨过后留下了,我冰冷的心.

yǔ guò hòu liú xià le, wǒ bīng lěng de xīn.

我们心中有彼此却不是因为爱.

wǒ men xīn zhōng yǒu bí cǐ què bú shì yīn wèi ài.

我悄悄问问你,你我是什么.

wǒ qiāo qiāo wèn wèn nǐ, nǐ wǒ shì shén me

然而静静地看着真想的残忍

Rán ér jìng jìng de kàn zhe zhēn xiāng de cán rěn.

你无心中当我只是小妹.

nǐ wú xin zhōng dāng wǒ zhǐ shì xiǎo mèi.

Bài viết em gái mưa (China version) được tổng hợp bởi đội ngũ Trang Beauty Spa.

Like Trang Spa – Gia Lâm, Hà Nội để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *