Dũng khí (Chinese ver)

Trang Spa gửi đến các bạn lời bài hát Dũng khí (Chinese ver) kèm pinyin để các bạn không học tiếng Trung cũng có thể hát theo. 

Bài hát dũng khí tiếng Trung

我爱你
wǒ ài nǐ

无畏人海的拥挤
wú wèi rén hǎi de yōng jǐ

用尽余生的勇气
yòng jìn yú shēng de yǒng qì

只为 能靠近你
zhǐ wèi néng kào jìn nǐ

哪怕一厘米
nǎ pà yī lí mǐ

爱上你
ài shàng nǐ

是我落下的险棋
shì wǒ luò xià de xiǎn qí

不惧岁月的更替
bù jù suìyuè de gēngtì

往后的朝夕
wànghòu de zhāoxī

不论风雨
bùlùn fēngyǔ

是你就足矣
shì nǐ jiù zú yǐ

看了太多情人分分合合
kàn le tài duō qíng rén fēn fēn hé hé

爱其实很脆弱
ài qíshí hěn cuìruò

像温室里的花朵
xiàng wēnshì lǐ de huāduǒ

你这么说
nǐ zhè·me shuō

我其实很忐忑
wǒ qíshí hěn tǎntè

若我没有许过承诺
ruò wǒ méi·yǒu xǔ guò chéngnuò

Dũng khí (Chinese ver)

你还爱我吗
nǐ hái ài wǒ ma

听夜空的流星
tīng yè kōng de liúxīng

陨落的声音
yǔnluò de shēngyīn

这愿望让你听
zhè yuànwàng ràng nǐ tīng

我爱你
wǒ ài nǐ

无畏人海的拥挤
wúwèi rénhǎi de yōngjǐ

用尽余生的勇气
yòng jìn yúshēng de yǒngqì

只为能靠近你
zhǐ wèi néng kàojìn nǐ

哪怕一厘米
nǎpà yī lí mǐ

爱上你
ài shàng nǐ

是我落下的险棋
shì wǒ luò xià de xiǎn qí

不惧岁月的更替
bù jù suìyuè de gēngtì

往后的朝夕
wànghòu de zhāoxī

不论风雨
bùlùn fēngyǔ

是你就足矣
shì nǐ jiù zú yǐ

我爱你
wǒ ài nǐ

无畏人海的拥挤
wúwèi rénhǎi de yōngjǐ

用尽余生的勇气
yòng jìn yúshēng de yǒngqì

只为能靠近你
zhǐ wèi néng kàojìn nǐ

哪怕一厘米
nǎpà yī lí mǐ

爱上你
ài shàng nǐ

是我落下的险棋
shì wǒ luò xià de xiǎn qí

Xem thêm:   Không bao giờ đầu hàng tiếng Anh là gì

不惧岁月的更替
bù jù suìyuè de gēngtì

往后的朝夕
wànghòu de zhāoxī

不论风雨
bùlùn fēngyǔ

是你就足矣
shì nǐ jiù zú yǐ

Bài viết dũng khí (Chinese ver) được tổng hợp bởi đội ngũ Trang Spa.

Like Trang Spa – Gia Lâm, Hà Nội để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *