Các thuật ngữ tiếng Anh dùng trong spa

Một số từ về thuật ngữ spa bằng tiếng Anh. Spa – viết tắt của từ “Sanitas per aqua” là sức khoẻ tốt nhờ nước, ngoài ra “Spa terminology”: khu nghỉ dưỡng thư giãn có suối nước khoáng.

Spa là dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cùng một loạt dịch vụ chuyên nghiệp như thư giãn, chăm sóc da giúp đổi mới của tâm trí, cơ thể và tinh thần.

Các thuật ngữ Spa bằng Tiếng Anh phổ biến:

Beauty salon /ˈbjuː.t̬I səˈlɑːn/ : Thẩm mỹ viện

Beauty service /ˈbjuːti ˈsɜːvɪs/: Dịch vụ làm đẹp

Facial skin care /ˈfeɪʃəl skɪn keə/: Chăm sóc da mặt

Therapeutic therapy /ˌθɛrəˈpjuːtɪk ˈθɛrəpi/: Liệu pháp trị liệu

Day Spa /deɪ spɑː/: Spa trong ngày

Cosmetic /kɑːzˈmet̬.ɪk/: Thẩm mỹ

Dermatology /ˌdɝː.məˈtɑː.lə-/: Da liễu

Skin care /skɪn keə/: Chăm sóc da

Skin aging /skɪn ˈeɪʤɪŋ/: Lão hóa da

Các thuật ngữ tiếng Anh dùng trong spa

Skin cleaning /skɪn ˈkliː.nɪŋ/: Làm sạch da

Skin peeling /skɪn piːl/: Lột da chết , tẩy da chết sâu

Skin Tightening /skɪn ‘taitn/: Làm căng da

Skin Toning /skɪn toʊn/: Cải thiện màu da

Dark skin /dɑːk skɪn/: Sạm da

Wrinkle improvement /ˈrɪŋ.kəl ɪmˈpruːv.mənt/: Xóa nhăn

Eyebrow tattoo /ˈaɪbraʊ təˈtuː/: Xăm lông mày

Lip spray /lɪp spreɪ/: Phun môi

Laser hair removal /ˈleɪzə heə rɪˈmuːvəl/: Tẩy lông bằng tia laser

Permanent hair removal /ˈpɜːmənənt heə rɪˈmuːvəl/: Triệt lông vĩnh viễn.

Wax hair removal /wæks heə rɪˈmuːvəl/: Wax tẩy lông

Một số thuật ngữ spa về dịch vụ cải thiện sức khỏe, thu giãn thông qua trị liệu, massage.

Medical spa /ˈmɛdɪkəl spɑː/: Spa chăm sóc sức khỏe

Mineral Spring Spa /ˈmɪn.ər.əl sprɪŋ  spɑː/: Suối khoáng Spa

Helps relax muscles /hɛlps rɪˈlæks ˈmʌslz/: Giúp thư giãn cơ bắp

 Sauna therapy /ˈsaʊnə ˈθɛrəpi/: Liệu pháp xông hơi

White bath /waɪt bɑːθ/: Tắm trắng

Mud bath /mʌd bɑːθ/: Tắm bùn

Lose fat /luːz fæt/: Giảm mở

Lose weight /luːz weɪt/: Giảm cân

Bài viết Các thuật ngữ tiếng Anh dùng trong spa được tổng hợp bởi Trang Beauty Spa.

Like page Trang Beauty Spa để cập nhật nhiều thông tin bổ ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *