Các mẫu câu tiếng Hàn khi phỏng vấn

Bạn có đang gặp khó khăn trong việc giao tiếp khi phỏng vấn ở một công ty Hàn Quốc không. Phỏng vấn xin việc là một hình thức đa số các công ty đều phải làm. Hãy cùng Trang Spa học nhanh các mẫu câu tiếng Hàn khi phỏng vấn thường gặp.

Những mẫu câu thường gặp khi phỏng vấn trong tiếng Hàn: 

Các mẫu câu tiếng Hàn khi phỏng vấn

이름이 뭐 예요? Tên bạn là gì?

취미가 무엇입니까? Sở thích của bạn là gì?

몇 살이에요? Bạn bao nhiêu tuổi?

어디에서 살아요? Bạn đang sống ở đâu?

학생 주소 어디에입니까? Địa chỉ nơi bạn sống?

어디에서 한국어 공부 했어요? Bạn học tiếng Hàn ở đâu?

왜 전에 다니던 회사를 그만 두었습니까? Tại sao bạn lại thôi việc công ty trước đây?

자기 경력을 말씀해 주세요. Bạn hãy nói về kinh nghiệm làm việc của bản thân bạn. 

아직 경험이 없습니다. Tôi vẫn chưa có kinh nghiệm. 

이건 제 이력서와 졸업장입니다. Đây là sơ yếu lý lịch và bằng tốt nghiệp của tôi. 

이런 일을 한 적이 있습니까? Bạn đã từng làm công việc như thế này chưa? 

언제 취직했습니까? Bạn bắt đầu làm việc từ khi nào? 

삼학년 학생때 취직했습니다. Tôi đã bắt đầu làm việc khi là sinh viên năm 3. 

왜 우리 회사에 지원하고 싶습니다? Tại sao bạn muốn xin việc vào công ty chúng tôi? 

우리 회사에 대하여 어떻게 알고 있나요? Làm thế nào bạn biết đến công ty chúng tôi? 

어느 부서에서 일하기를 희망하십니까? Bạn muốn làm việc ở bộ phận nào? 

자신의 장점을 말해 보세요. Bạn hãy nói về thế mạnh của bản thân bạn. 

자신의 단점을 말해 보세요. Bạn hãy nói về điểm yếu của bản thân bạn. 

희망 연봉이 얼마인 가요?/ 기대하는 연봉 액수는 얼마인 가요?Mức lương mà bạn hy vọng là bao nhiêu? 

이 분야에서 얼마나 일을 했나요? Bạn đã làm việc trong lĩnh vực này bao lâu rồi? 

언제 결과를 알게 되었습니까? Khi nào tôi biết được kết quả ạ? 

다시 연락을 드리겠습니다.  Tôi sẽ liên lạc lại sau.

언제 일을 시작할 수 있나요? Khi nào tôi có thể bắt đầu công việc ạ? 

대단히 감사합니다. 잘 부탁드립니다. Cám ơn anh nhiều. Mong anh giúp đỡ ạ. 

Bài viết tổng hợp các mẫu câu tiếng Hàn khi phỏng vấn viết bởi Trang Spa.

Like Fan page Trang Spa – Gia Lâm, Hà Nội để cập nhật thêm nhiều kiến thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *