Từ vựng tiếng Hàn số đếm

Đối với những bạn mới bắt đầu tìm hiểu và tiếp cận tiếng Hàn Quốc thì mình nghĩ rằng số đếm chính là từ vựng không thể nào thiếu được nhất. Từ vựng tiếng Hàn số đếm sẽ là một kiến thức cần thiết mà các bạn cần phải học. Chúng sẽ đi theo bạn suốt “chặng đường” ngôn ngữ của bạn.

Nhắc đến số đếm tiếng Hàn thì phần lớn rất dễ học và dễ nhớ. Nhưng điều khó khăn ở đây chính là tiếng Hàn có hai hệ số đếm là Thuần Hàn và Hán Hàn nên việc phân biệt dùng như thế nào quả là một thử thách cho những bạn mới bắt đầu. Cho nên sau đây mình sẽ liệt kê cách dùng, từ vựng về hai hệ số này để giúp các bạn dễ nhớ hơn.

Từ vựng tiếng Hàn hệ số Thuần Hàn

Hệ số Thuần Hàn dùng khi nói về giờ – thời gian và đơn vị đếm: (người); (đôi); (tờ, trang); 켤레 (đôi); (chiếc); 송이 (hoa, chùm, nải); (quyển, cuốn); (chai); hoặc (cốc, ly); (cân).

한나 ~ (han-na, han): một

~ (dul, du): hai

~ (ses, se): ba

~ (nes, ne): bốn

다섯 (da-seos): năm

여섯 (yeo-seos): sáu

일곱 (il-gop): bảy

여덟 (yeo-deol): tám

아홉 (a-hop): chín

(yeol): mười

스물 ~ 스무 (seu-mul, seu-mu): hai mươi

서른 (seo-reun): ba mươi

마흔 (ma-heun): bốn mươi

(swin): năm mươi

여순 (yeo-sun): sáu mươi

일흔 (il-heun): bảy mươi

여든 (yeo-deun): tám mươi

아흔 (a-heun): chín mươi

Từ vựng tiếng Hàn số đếm

Từ vựng hệ số Hán Hàn tiếng Hàn

Hệ số Hán Hàn dùng khi nói về ngày tháng, số, phút, giây, tiền tệ,… thường được sử dụng trong trường hợp: / / (năm/ tháng/ ngày); 요일 (thứ – ngày trong tuần); 개월 (số tháng); (phút); 전화번호 (số điện thoại); 인분 (phần ăn); (tiền won); 달라 (đô la); (đồng).

, (yeong, kong): số không

(il): số một

(i): số hai

(sam): số ba

(sa): số bốn

(ô): số năm

(yuk): số sáu

(chil): số bảy

(pal): số tám

(ku): số chín

(sip): số mười

(baek): một trăm

(cheon): một nghìn

(man): mười nghìn

Bài viết từ vựng tiếng Hàn số đếm được tổng hợp bởi đội ngũ Trang Beauty Spa.

Like Trang Spa – Gia Lâm, Hà Nội để cập nhật thêm kiến thức bổ ích nhé.


Xem thêm: 

» Từ vựng tiếng Hàn ngân hàng

» Từ vựng tiếng Hàn chuyên ngành kế toán


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *