Tổ chức CDC là gì

Tổ chức CDC là gì? CDC là từ viết tắt của Centers for Disease Control and Prevention. Dịch sang tiếng Việt là trung tâm phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ.

Tổ chức CDC là một cơ quan thuộc bộ y tế và dịch vụ nhân sinh Hoa Kỳ có trụ sở tại quận DeKalb, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ.

Nhiệm vụ của CDC là thực hiện công tác y tế công cộng và an toàn thông qua việc cung cấp thông tin giúp nâng cao sức khỏe cùng với các bộ trong liên bang Hoa Kỳ và các tổ chức khác.

CDC tập trung vào việc phát triển và ứng dụng hệ thống phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật (nhất là bệnh truyền nhiễm), sức khỏe môi trường, y tế nghề nghiệp.

Nói chung là các hoạt động ngăn ngừa các căn bệnh và giáo dục y tế phổ biến giúp nâng cao sức khỏe người dân Hoa Kỳ.

Tại Việt Nam, tổ chức CDC còn được gọi là Cục Y tế dự phòng Việt Nam. Đây là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu. Giúp bộ trưởng bộ y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực y tế dự phòng trong phạm vi cả nước.

Tổ chức CDC là gì

Nhiệm vụ của tổ chức CDC tại Việt Nam:

Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm.

Kiểm dịch y tế biên giới.

Sử dụng vắc xin, tiêm chủng.

Xét nghiệm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.

Dinh dưỡng cộng đồng.

Chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao sức khỏe cho người dân tại cộng đồng.

Phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống y tế dự phòng.

Quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực y tế dự phòng.

Cơ cấu CDC của Việt Nam bao gồm:

Văn phòng Cục.

Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm.

Phòng Kiểm soát bệnh không lây nhiễm.

Phòng Quản lý tiêm chủng và an toàn sinh học.

Phòng Y tế công cộng và Dinh dưỡng.

Bài viết tổ chức CDC là gì được tổng hợp bởi Trang Beauty Spa.

Like page Trang Spa – Gia Lâm, Hà Nội để cập nhật nhiều thông tin bổ ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *