Thời Không Sai Lệnh (Chinese ver)

Lời bài hát thời không sai lệnh (Chinese ver) tiếng Trung.

Thời không sai lệch 错位时空 .

填不满半排观众的电影.

tián bùmǎn bàn pái guānzhòng de diànyǐng.

直到散场时突然亮起灯.

zhídào sànchǎng shí tūrán liàng qǐ dēng.

字幕定格在某某出品和发行.

zìmù dìnggé zài mǒu mǒu chūpǐn hé fāháng.

我目送他们行色匆匆.

wǒ mùsòng tā·men xíngsè cōngcōng.

像个自不量力的复读生.

xiàng gè zìbùliànglì de fùdú shēng.

完不成金榜题名的使命.

wán bùchéng jīnbǎng tímíng de shǐmìng.

命不是猜剪刀石头布的决定.

mìng bù·shi cāi jiǎndāo shí·tou bù de juédìng.

那么任性.

nà·me rénxìng.

我吹过你吹过的晚风.

wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng.

那我们算不算相拥.

nà wǒ·men suàn bù suàn xiāng yōng.

可如梦初醒般的两手空空.

kě rú mèng chū xǐng bān de liǎngshǒu kōng kōng.

心也空.

xīn yě kōng.

我吹过你吹过的晚风.

wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng.

是否看过同样风景.

shìfǒu kàn guò tóngyàng fēngjǐng.

像扰乱时差留在错位时空.

xiàng rǎoluàn shíchā liú zài cuò wèi shí kōng.

终是空是空.

zhōng shì kōng shì ōng.

数不完见证许愿的繁星.

shǔ bù wán jiànzhèng xǔyuàn de fánxīng.

没灵验谁来安慰坏心情.

méi língyàn shuí lái ānwèi huài xīnqíng.

十字路口闪烁不停的信号灯.

shízìlùkǒu shǎnshuò bùtíng de xìnhàodēng

有个人显然心事重.

yǒu gèrén xiǎnrán xīnshì chóngchóng.

三个字只能说给自己听.

sān gè zì zhǐ néng shuō gěi zìjǐ tīng.

Thời Không Sai Lệnh (Chinese ver)

仰着头不要让眼泪失控.

yǎng zhe tóu bùyào ràng yǎnlèi shī kòng.

哪里有可以峰回路转的宿命.

nǎ·li yǒu kěyǐ fēnghuílùzhuǎn de sù mìng.

我不想听.

wǒ bùxiǎng tīng.

我吹过你吹过的晚风.

wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng.

那我们算不算相拥.

nà wǒ·men suàn bù suàn xiāng yōng.

可如梦初醒般的两手空空.

kě rú mèng chū xǐng bān de liǎngshǒu kōng kōng.

心也空.

xīn yě kōng.

我吹过你吹过的晚风.

wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng.

是否看过同样风景.

shìfǒu kàn guò tóngyàng fēngjǐng.

像扰乱时差留在错位时空.

xiàng rǎoluàn shíchā liú zài cuò wèi shí kōng.

终是空是空.

zhōng shì kōng shì kōng.

我吹过你吹过的晚风.

wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng.

空气里弥漫着心痛.

kōngqì lǐ mímàn zhe xīn tòng.

可我们最后在这错位时空.

kě wǒ·men zuìhòu zài zhè cuò wèi shí kōng.

Bài viết thời không sai lệnh (Chinese ver) được tổng hợp bởi Trang Spa.

Like Trang Spa – Gia Lâm, Hà Nội để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *