Sơn tiếng Anh là gì

Sơn tiếng Anh là gì? Tiếng Anh là ” Paint”, một lớp phủ hoặc vật liệu phủ được áp dụng trên các bề mặt kim loại hoặc phi kim loại nhằm mục đích trang trí hoặc bảo vệ

Các màu sắc bằng tiếng Anh

Black /blæk/: đen

Blue /bluː/ xanh lục

Blue-green /bluː-griːn/: xanh lam

Brown /braʊn/: màu nâu

Brown earth /braʊn ɜːθ/: nâu đất

Copper /ˈkɒpə/:  ​màu đồng

Cream /kriːm/: màu kem

Dark green /dɑːk griːn/: màu xanh lá cây đậm

Green /griːn/: xanh dương

Green-yellow /griːn-ˈjɛləʊ/: xanh vàng

Moss green /mɒs griːn/: rêu xanh

Mustard /ˈmʌstəd /: mù tạc

Olive / ˈɒlɪvv/: màu oliu

Orange-red /ˈɒrɪnʤ-rɛd/: đỏ cam

Pale violet /peɪl ˈvaɪəlɪt/: màu tím nhạt

Pastel /pæsˈtɛl /: màu phấn

Pink /pɪŋk/: màu

​Pink earth /pɪŋk ɜːθ/: hồng đất

Red /rɛd/: đỏ

Red-violet /rɛd-ˈvaɪəlɪt/: màu đỏ tím

Silver/ ˈsɪlvə/: bạc

Violet /ˈvaɪəlɪt/: màu tím

Violet-blue /ˈvaɪəlɪt-bluː/: xanh tím

Yellow /ˈjɛləʊ/: ​vàng

Yellow-orange/ˈjɛləʊ-ˈɒrɪnʤ/: màu vàng cam

White /waɪt/: trắng

Sơn tiếng Anh là gì

Một số câu tiếng Anh thường gặp

Đây  là lớp sơn lót.

This is a  primer paint.

Nhiều năm chăm sóc không đúng cách sẽ dẫn đến thay đổi màu lớp sơn.

Years of improper care will lead to a change in paint color.

Đây là một bức tranh sơn dầu chúng tôi vừa thấy  ở viện bảo tàn.

This is an oil painting we just saw at the museum.

Cái cửa  đã được sơn mới

The door has been freshly painted

Đừng chạm vào sơn ướt đấy

Don’t touch the wet paint

Bạn muốn sơn khung cửa màu gì?

What color do you want to paint the door frame?

Bài viết Sơn tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi đội ngũ Trang Beauty Spa.

Like page Trang Spa – Gia Lâm, Hà Nội để cập nhật nhiều thông tin bổ ích.


Xem thêm:

» Ý nghĩa sơn móng tay ngón áp út 

» Nước tẩy sơn móng tay tiếng Anh


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *