Quản lý spa tiếng Anh là gì

Quản lý spa tiếng Anh là? tiếng Anh là “Spa manager”, người quản lý spa chịu trách nhiệm về các hoạt động hàng ngày của một spa chăm sóc sức khỏe hoặc sắc đẹp
Họ xử lý sổ sách kế toán, nhân viên và các dịch vụ được cung cấp bởi spa.
Tùy thuộc vào quy mô của cơ sở, họ có thể tham gia nhiều hơn vào khía cạnh kinh doanh.
Quản lý spa có thể đóng vai trò dịch vụ khách hàng nhiều hơn.

Quản lý spa tiếng Anh là gì

Các kiểu loại spa tiếng Anh.
Club spa /klʌb spɑː/: spa câu lạc bộ
Cultural spa /ˈkʌlʧərəl spɑː/: spa văn hóa
Day spa /deɪ spɑː/: spa ngày thư giãn
Destination spa /ˌdɛstɪˈneɪʃən spɑ:/: spa toàn diện
Eco spa /ˈiːkəʊ spɑː/: spa sinh thái
Extensive spa /ɪksˈtɛnsɪv spɑː/: spa rộng lớn
Famous spa /ˈfeɪməs spɑː/: spa nổi tiếng
Healing spa ​/ˈhiːlɪŋ spɑ:/: spa chữa bệnh
Healthy anti-ageing spa /ˈhɛlθiˈænti ˈeɪʤɪŋ spɑ;/: spa chống lão hóa lành mạnh chữa bệnh
Luxury spa /ˈlʌkʃəri spɑː/: spa cao cấp
Relaxation and pampering spa /ˌriːlækˈseɪʃən əndˈpæmpərɪŋ spɑ:/ː spa thư giãn và nuông chiều cơ thể
Stress management spa /strɛsˈmænɪʤmənt spɑ:/: spa quản lý căng thẳng
The spa novice team /ðə spɑː ˈnɒvɪs tiːm/: nhóm mới làm quen với Spa
The spa pool /ðə spɑː puːl/: hồ bơi spa
Thermal or mineral spa /ˈθɜːməl ɔː ˈmɪnərəl spɑː/: spa nước nóng hoặc khoáng chất
Urban spa /ˈɜːbən spɑː/: spa đô thị

Bài viết Quản lý spa tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi Trang Beauty Spa.

Like page Trang Spa – Gia Lâm, Hà Nội để cập nhật nhiều thông tin bổ ích.


Xem thêm:

» Nhân viên spa tiếng Anh là gì?

» Tiếng Anh chuyên ngành spa


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *