Power of attorney là gì

Power of attorney là gì, power of attorney được viết tắt là POA, được dịch là giấy ủy quyền.

Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kế hoạch nghỉ hưu, kế hoạch tài sản.

Power of attorney là gì:

Power of Attorney là Giấy ủy quyền.

Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kế hoạch nghỉ hưu Kế hoạch tài sản.

Giấy ủy quyền (POA) là một tài liệu pháp lý trao cho một người, đại lý hoặc luật sư (người được uỷ quyền).

Theo đó người uỷ quyền sẽ trao cho người được uỷ quyền các quyền lực để hành động thay thế cho họ.

Người được uỷ quyền có thể có thẩm quyền pháp lý rộng hoặc thẩm quyền hạn chế.

Để đưa ra quyết định về tài sản, tài chính hoặc chăm sóc y tế của người được uỷ quyền.

Giấy ủy quyền thường được sử dụng trong trường hợp người uỷ quyền bị bệnh hoặc khuyết tật hoặc khi người uỷ quyền không thể có mặt để ký các văn bản pháp lý cần thiết cho các giao dịch tài chính.

Power of attorney là gì

Giấy ủy quyền (power of attorney) có thể kết thúc vì một số lý do chẳng hạn như:

Khi người uỷ quyền qua đời.

Người uỷ quyền hủy bỏ.

Tòa án vô hiệu.

Người uỷ quyền ly hôn với vợ hoặc chồng của mình.

Khi đó người được uỷ quyền không thể thực hiện các trách nhiệm đã vạch ra.

Từ vựng liên quan Power of attorney:

Power of attorney: 

Theo từ điển chuyên ngành pháp luật có 2 ý nghĩa là: Giấy ủy quyền và ủy quyền quản lý tài sản.

Theo từ điển chuyên ngành về lĩnh vực kinh tế, xây dựng, kĩ thuật chung đều được dịch là Giấy ủy quyền.

Các từ vựng liên quan như:

Holder of power of attorney: Người giữ giấy ủy quyền.

Limited power of attorney: Giấy ủy quyền hữu hạn.

Special power of attorney: Quyền ủy nhiệm riêng biệt.

Full power of attorney: Giấy ủy toàn quyên.

General power of attorney: Quyền hạn của người được ủy nhiệm.

Bài viết power of attorney là gì được tổng hợp bởi Trang Beauty Spa.

Like page Trang Spa – Gia Lâm, Hà Nội để cập nhật nhiều thông tin bổ ích.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *