Nhà vệ sinh tiếng Anh là gì

Nhà vệ sinh tiếng Anh là gì? tiếng Anh là “Toilet”, là một từ diễn đạt nhẹ nhàng hoặc gián tiếp được thay thế cho từ được coi là quá gay gắt hoặc thẳng thừng, và theo nghĩa đơn giản đề cập đi đại tiện và tiểu tiện

Nhà vệ sinh riêng

Bog /bɒg /

Lavatory /ˈlævətəri/

The ladies room and the men’s room /ðə ˈleɪdɪz ruːm ənd ðə mɛnz ruːm/

Toilet /ˈtɔɪlɪt/

Washroom /ˈwɒʃrʊm/

Nhà vệ sinh công cộng

Public comfort station /ˈpʌblɪk ˈkʌmfət ˈsteɪʃən/

Public convenience /ˈpʌblɪk kənˈviːniəns/

Restroom /ˈrɛstrʊm/

Street toilet /striːt ˈtɔɪlɪt/

Các vật dùng tiếng Anh

Hand dryer /hænd ˈdraɪə/: máy sấy làm khô tay sau khi đi vệ sinh

Hand towel /hænd ˈtaʊəl/: khăn lau tay

Paper towel /ˈpeɪpə ˈtaʊəl/: khăn giấy

Towel rack /ˈtaʊəl ræk/: giá để khăn tắm

Trash can /træʃ kæn/: thùng rác

Washbasin /ˈwɒʃˌbeɪsn/: chậu rửa tay

Một số câu hỏi khi xảy ra tình huống muốn tìm nhà vệ sinh tại nơi chỉ nói tiếng Anh

Bạn có thể cho tôi biết nhà vệ sinh ở đâu không?

Could you tell me where the bathroom is, please?

 Xin hỏi toilet ở đâu?

Where is the toilet, please?

Xin hỏi nhà vệ sinh nam/nữ ở đâu?

Where are the ladies/gents, please?

Tôi có thể dùng nhà tắm một chút được không?

May I use the restroom?

Xin hỏi có nhà vệ sinh công cộng nào ở quanh đây không?

Are there any public toilet nearby please?

Bài viết Nhà vệ sinh tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi đội ngũ Trang Beauty Spa.

Like page Trang Spa – Gia Lâm, Hà Nội để cập nhật nhiều thông tin bổ ích.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *