Ngữ pháp tiếng Hàn Hàn Quốc lý thú

Ngữ pháp tiếng Hàn luôn được các bạn trẻ tiếp thu và học hỏi. Dưới đây là bài viết ngữ pháp tiếng Hàn Hàn Quốc lý thúTrangspa chia sẻ.

Ngữ pháp (이)나

˗ Gắn vào sau danh từ.

˗ Biểu hiện sự liệt kê hai đối tượng trở lên và chọn ra một đối tượng trong số đó.

˗ Khi kết hợp với danh từ kết thúc bằng phụ âm thì dùng 이나.

˗ Khi kết hợp với danh từ kết thúc bằng nguyên âm thì dùng 나.

˗ Nghĩa tiếng Việt là “hoặc”.

예:

이번 토요일이나 일요일에는 영화를 보려고 해요.

Tôi định đi xem phim vào thứ 7 hoặc chủ nhật tuần này.

아침에 쌀국수나 빵을 먹어요.

Tôi ăn phở hoặc bánh mì vào buổi sáng.

Ngữ pháp (으)면 좋겠다

˗ Gắn vào sau động từ hay tính từ.

˗ Biểu hiện mong ước cho sự việc ở vế trước xảy ra hoặc hy vọng một việc gì đó xảy ra khác với thực tế.

˗ Với động từ kết thúc bằng phụ âm, kết hợp với -으면 좋겠다.

˗ Động từ kết thúc bằng nguyên âm hoặc bằng ㄹ kết hợp với -면 좋겠다.

˗ Cấu trúc này tương đương với cấu trúc “nếu…thì tốt” hoặc “ước gì…” trong tiếng Việt.

예:

저한테 형이 있으면 좋겠어요.

Ước gì tôi có anh trai.

내일 비가 안 오면 좋겠어요.

Ước gì ngày mai trời không mưa.

Ngữ pháp tiếng Hàn Hàn Quốc lý thú

Ngữ pháp 기로 하다 quyết định

˗ Gắn vào sau động từ.

˗ Biểu hiện nghĩa hứa hẹn hoặc quyết tâm, quyết định làm một việc gì đó.

˗ Thường được sử dụng ở dạng -기로 했다.

예:

내년에 한국에 가기로 했어요.

Tôi đã quyết đị h sẽ sang Hàn Quốc vào năm sau.

내일부터 운동을 열심히 하기로 했습니다.

Tôi đã quyết định từ ngày mai sẽ chăm chỉ luyện tập thể thao.

Ngữ pháp -지 못하다 không thể

˗ Là động từ bổ trợ gắn vào thân động từ.

˗ Thể hiện chủ ngữ có ý chí nhưng không có khả năng. Hoặc vì một hoàn cảnh nào đó mà ý chí của chủ ngữ không được thực hiện.

˗ Ý nghĩa tiếng Việt là “không thể”.

예:

저는 운전을 하지 못해요.

Tôi không thể lái xe.

어제는 친구를 만나지 못했어요.

Hôm qua tôi không thể gặp bạn.

Bài viết ngữ pháp tiếng Hàn Hàn Quốc lý thú được tổng hợp bởi đội ngũ Trang Beauty Spa.

Like Trang Spa – Gia Lâm, Hà Nội để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích một cách nhanh chóng nhất.


Xem thêm

» Ngữ pháp tiếng Hàn nếu thì

» Ngữ pháp tiếng Hàn vì nên


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *