Ngữ pháp tiếng Hàn đơn giản

Ngữ pháp tiếng Hàn đơn giản luôn được các bạn trẻ tìm kiếm và học hỏi. Dưới đây là bài viết mà Trangspa chia sẻ đến bạn.

Tiểu từ 의 

Tiểu từ thể hiện sự phụ thuộc hoặc sở hữu của danh từ đứng trước nó và danh từ đứng sau nó, nghĩa trong tiếng Việt là “của”. Có trường hợp 의 có thể được giản lược.

– 오늘은 친구의 생일입니다.

  Hôm nay là sinh nhật của bạn tôi.

– 김 선생님의 가방이 책상 위에 있어요.

  Cặp của thầy Kim ở trên bàn.

– 저 것이 흐엉 씨의 책입니다.

  Quyển sách kia của Hương.

Từ 저의 và 나의 có thể rút gọn thành 제 và 내 nghĩa là “của tôi”.

– 제 이름은 흐엉입니다.

  Tên tôi là Hương.

– 내 친구의 이름은 민호예요.

  Tên bạn tôi là Minho.

Ngữ pháp 만 

Là tiểu từ biểu thị sự hạn định một vật nào đó và loại trừ những vật khác. Nghĩa tiếng Việt là “Chỉ”.

– 아침에는 밥을 먹지 않습니다. 커피만 마십니다.

  Buổi sáng tôi không ăn cơm. Tôi chỉ uống cà phê thôi.

– 한국어 수업 시간에는 한국말로만 이야기합시다.

  Trong giờ học tiếng Hàn chỉ nói chuyện bằng tiếng Hàn thôi nhé.

Ngữ pháp tiếng Hàn đơn giản

Ngữ pháp (으)니까 

Là vĩ tố liên kết biểu thị nội dung ở vế trước của sự phán đoán hay là lý do cho nội dung ở vế sau. Thân động từ, tính từ kết thúc bằng nguyên âm thì dùng -니까, kết thúc bằng phụ âm dùng -으니까, kết thúc bằng ㄹ dùng -니까. Nghĩa tiếng Việt là “do…nên”.

– 오늘은 약속이 있으니까 내일 만납시다.

  Vì hôm nay tôi có hẹn nên ngày mai gặp nhau nhé.

– 날씨가 추우니까 옷을 많이 입으세요.

  Vì thời tiết lạnh nên hãy mặc nhiều áo.

Trong trường hợp từ ở trước là danh từ kết thúc bằng nguyên âm thì dùng -니까 danh từ kết thúc bằng phụ âm thì dùng -이니까.

Ngữ pháp 보다 

Là tiểu từ sử dụng khi so sánh người hay sự vật, danh từ trước đó là tiêu chuẩn so sánh. Với ý nghĩa là “so với”, tiểu từ này cũng được sử dụng cùng với 더 (hơn) và 덜 (kém).

– 이 옷보다 저 옷이 더 예뻐요.

  Cái áo kia đẹp hơn cái áo này.

– 시장이 백화점보다 쌉니다.

  Chợ rẻ hơn trung tâm thương mại.

Ngữ pháp 마다 

Gắn vào sau danh từ, biểu thị ý nghĩa “tất cả mọi thứ không loại trừ một cái gì”. Nghĩa tiếng việt là “mọi, mỗi, các”.

– 저는 주말마다 공원에 갑니다.

  Tôi đi công viên vào các ngày cuối tuần.

– 가게마다 옷이 다릅니다.

  Quần áo mỗi cửa hàng khác nhau.

Bài viết ngữ pháp tiếng Hàn đơn giản được tổng hợp bởi đội ngũ Trang Beauty Spa.

Like Trang Spa – Gia Lâm, Hà Nội để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích một cách nhanh chóng nhất.


Xem thêm

» Ngữ pháp tiếng Hàn hiệu quả

» Ngữ pháp tiếng Hàn vì nên


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *