Khi nào bạn về nhà tiếng Hàn

Từ vựng: 언제

Nghĩa tiếng việt: Khi nào

Khi bạn muốn hỏi một người nào đó khi nào bạn về nhà thì dùng mẫu câu: 언제 집에 가나 요?

Trong Tiếng Hàn, để biến đổi “khi nào” thành “một ngày nào đó”, các bạn chỉ cần thêm -ㄴ가 vào sau từ  “khi nào”, tức là từ 언제. Khi đó, 언제 trở thành 언젠가.

Nguyên tắc này được áp dụng tương tự cho các từ khác.

언제 (khi nào) – 언젠가 (một ngày nào đó)

뭐 (điều gì/cái gì) – 뭔가 (một cái gì đó)

누구 (ai) – 누군가 (một ai đó)

어디 (ở đâu) – 어딘가 (ở đâu đó)

Ví dụ:

언제 집에 가나 요?

Khi nào bạn về nhà?

언젠가 집에 갈 거예요.

Một ngày nào đó tôi sẽ về nhà.

언젠가 일본에 갈 거예요.

Tôi sẽ đi đến Nhật Bản một ngày nào đó.

언제 일본에 갈 거예요?

Khi nào bạn sẽ đi đến Nhật Bản?

뭔가 찾았어요?

Bạn có tìm thấy được cái gì không?

뭔가 이상해요.

Một cái gì đó lạ lạ.

Khi nào bạn về nhà tiếng Hàn

Trong Tiếng Hàn, cũng như rất nhiều cách diễn đạt khác, quy tắc này không phải lúc nào cũng bất di bất dịch phải được sử dụng bởi tất cả mọi người. Điều đó có nghĩa là kể cả khi bạn muốn nói “một ngày nào đó”, bạn vẫn có thể dùng 언제 thay cho 언젠가, bạn có thể nói 뭐 khi muốn diễn đạt một cái gì đó, 어디 cho một nơi nào đó, và 누구 khi muốn nói một ai đó.

Điểm khác biệt giữa 언제 và 언젠가 là lớn nhất nếu so với các cặp từ khác, dù vậy bạn vẫn có thể thay thế 언젠가 bởi 언제 trong khá nhiều trường hợp. Khi các bạn sử dụng các đại từ nghi vấn gốc thay thế cho dạng -ㄴ가, các bạn phải rất chú ý vào trọng âm của câu. Các bạn phải nhấn trọng âm vào động từ chứ không phải bản thân đại từ nghi vấn.

Ví dụ:

뭐 샀어요? (Nhấn giọng vào từ 뭐)

Bạn đã mua cái gì? (Ở đây chủ thể hỏi là “cái gì”, tức là muốn biết cái bạn đã mua là cái gì)

뭐 샀어요? (Nhấn giọng vào từ 샀어요)

Bạn đã mua được cái gì đó à? (Câu này muốn hỏi về “việc bạn đã mua được cái gì đó” có đúng không)

언제 집에 갈 거예요? (Nhấn giọng vào từ 언제)

Khi nào bạn về nhà?

언제에 갈 거예요? (Nhấn giọng vào từ 갈 거예요?)

Một ngày nào đó bạn về nhà à?

Bài viết khi nào bạn về nhà được tổng hợp bởi Trang Spa. Hãy theo dõi Fb Trang Spa Gia Lâm để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *