Giá triệt lông toàn thân hiện nay

Bảng giá triệt lông toàn thân, triệt lông tay, lông chân, triệt lông nách, mép, gáy, triệt lông ngực tại Trang Beauty Spa hiện nay:

DỊCH VỤ GIÁ ƯU ĐÃI – THẺ
Triệt lông nách 100.000 đ/ lần 700.000 đ/ 10 buổi (tặng 1 buổi)
Triệt lông mép 100.000 đ/ lần 700.000 đ/ 10 buổi (tặng 1 buổi)
Triệt lông mặt 200.000 đ/ lần 1.600.000 đ/ 10 buổi (tặng 1 buổi)
Triệt lông ngực 220.000 đ/ lần 1.800.000 đ/ 10 buổi (tặng 1 buổi)
Triệt lông bụng 300.000 đ/ lần 3.000.000 đ/ 10 buổi (tặng 1 buổi)
Triệt Lông lưng 400.000 đ/ lần 3.600.000 đ/ 10 buổi (tặng 1 buổi)
Triệt lông gáy 150.000 đ/ lần
Triệt lông 1/2 tay 300.000 đ/ lần 1.700.000 đ/ 10 buổi (tặng 1 buổi)
Triệt lông cả tay 500.000 đ/ lần 3.400.000 đ/ 10 buổi (tặng 1 buổi)
Triệt lông 1/2 chân 300.000 đ/ lần 1.700.000 đ/ 10 buổi (tặng 1 buổi)
Triệt lông cả chân 500.000 đ/ lần 3.400.000 đ/ 10 buổi (tặng 1 buổi)
Triệt lông Bikini 400.000 đ/ lần  1.700.000 đ/ 10 buổi (tặng 1 buổi)
Triệt lông toàn thân Liên hệ Liên hệ

Giá chăm sóc da hiện nay tại Hà Nội

Giá lấy nhân mụn hiện nay tại Hà Nội

Giá điều trị, tái tạo da hiện nay tại Hà Nội

Giá massage hiện nay tại Hà Nội

Địa chỉ hệ thống. Liên hệ, zalo: 033 6011 093 Ms Trang hoặc truy cập facebook Trang Beauty Spa để xe giá triệt lông toàn thân hiện nay.


Xem thêm:

» Giá triệt lông tay, chân tại Gia Lâm, Hà Nội

» Giá triệt lông nách tại Gia Lâm, Hà Nội


34 thoughts on “Giá triệt lông toàn thân hiện nay

 1. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 2. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 3. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 4. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 5. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 6. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 7. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 8. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 9. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 10. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 11. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 12. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 13. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 14. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 15. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 16. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 17. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 18. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 19. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 20. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 21. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 22. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 23. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 24. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 25. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 26. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 27. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 28. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 29. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 30. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 31. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 32. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 33. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

 34. Pingback: TrangSpa Điều Trị: Mụn, Thâm, Nám, Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To, Tàn Nhang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *