Điện di mao quản là gì

Điện di mao quản là gì. Đó là một kỹ thuật tách các chất dựa trên sự di chuyển khác nhau của các phần tử chất (chủ yếu là các ion mang điện tích) trong dung dịch chất điện ly có chất đệm pH dưới tác dụng một điện trường (e) nhất định được sinh ra do thế v.

Các loại chủ yếu của điện di mao quản:

Điện di mao quản vùng (capillary zone electrophoresis – CZE) còn gọi là điện di dung dịch tự do hay điện di mao quản dòng tự do.

Sẳc ký mixen điện động, còn gọi là sắc ký điện động mixen (micellar electrokinetic chromatography – MEKC).

Điện di mao quản gel (capillary gel electrophoresis – CGE).

Điện di mao quản hội tụ đẳng điện (capillary isoelectric focusing – CIEF)

Điện di mao quản đang tốc (capillary isotachophoresis – CITP). 

Hai kỹ thuật điện di mao quản thường được sử dụng nhiều nhất là điện di mao quản vùng và sắc ký mixen điện động. 

Điện di mao quản là gì

Một số detector thường dùng trong phương pháp điện di mao quản:

Detetor là một bộ phận quan trọng của hệ điện di trong việc phát hiện và định lượng chất phân tích. Tùy thuộc vào từng đối tượng chất phân tích mà người ta sử dụng loại detector khác nhau. 

Detector UV-VIS: Là detector được sử dụng phổ biến nhất. Detetor này dùng để phát hiện định lượng các hợp chất có khả năng hấp thụ ánh sáng có bước sóng trong vùng tử ngoại khả kiến (UV-VIS).

Detector UV-VIS gồm có hai loại:

Loại thứ nhất sử dụng tia đơn sắc, phát hiện và định lượng riêng lẻ từng chất.

Loại thứ hai dùng tia đa bước sóng (diode array). Khi dùng tia này sẽ phát hiện nhiều chất đồng thời, mỗi chất hấp thụ một bước sóng nhất định.       

Detector huỳnh quang và quang hóa: Dùng để phát hiện và định lượng các chất có khả năng phát huỳnh quang và các dẫn suất có tính phát huỳnh quang.

Detector khối phổ: Phát hiện và định lượng các chất phân tích bằng ion phân tử và các ion mãnh của chúng.

Ứng dụng phương pháp điện di mao quản:

Phân tích dược phẩm và dược liệu: 

Dược phẩm và dược liệu: Là đối tượng phân tích của phương pháp điện di mao quản. Trong ứng dụng này thường sử dụng nhất là phương pháp sắc kế mixen điện động.

Phân tích thực phẩm :

Phương pháp điện di mao quản góp phần phân tích nhiều loại chỉ tiêu trong thực phẩm. Đó là đường, các aminoaxit, các peptide, chất béo, vitamin, các chất phụ gia, các chất độc vi lượng cả vô cơ và hữu cơ.

Ngoài ra diện di mao quản còn được áp dụng rất hiệu quả trong y học lâm sáng trong sinh học để tách các protein có khối lượng phân tử lớn, các phân đoạn DNA, các nucleotid, các peptide, các polymer.

Bài viết điện di mao quản là gì được tổng hợp bởi Trang Beauty Spa.

Like page Trang Spa – Gia Lâm, Hà Nội để cập nhật nhiều thông tin bổ ích.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *