Có thể tiếng Hàn là gì

Bạn đang muốn tìm hiểu về ngữ pháp tiếng Hàn. Bài viết sau đây Trang Spa sẽ mách cho bạn có thể tiếng Hàn là gì đầy đủ và chi tiết nhất.

Trong tiếng Hàn từ có thể là 가능하다. Tuy nhiên để rõ nghĩa hơn chúng ta có cấu trúc ngữ pháp thường được sử dụng đó chính là -(으)ㄹ/을 수 있다.

  • CẤU TRÚC NGỮ PHÁP – (으)ㄹ/을 수 있다: “CÓ THỂ…”

Nếu động từ có patchim thì + 을 수 있다.

Nếu động từ không có patchim thì + ㄹ 수 있다.

Ví dụ:

한국 요리를 할 수 있어요.

Tôi có thể nấu được món ăn Hàn Quốc.

제 남자친구는 한국말을 할 수 있어요.

Bạn trai tôi có thể nói tiếng Hàn.

이번 모임에는 치마를 입을 수 있어요.

Có thể mang váy vào cuộc họp lần này.

저는 세탁을 집에서 할 수 있어요.

Mình có thể giặt đồ ở nhà.

Có thể tiếng Hàn là gì

Ngoài ra trái nghĩa với có thể chúng ta có ngữ pháp không thể là -(으)ㄹ/을 수 없다.

  • CẤU TRÚC NGỮ PHÁP – (으)ㄹ/을 수 없다: “KHÔNG THỂ…”

Nếu động từ có patchim thì + 을 수 있다.

Nếu động từ không có patchim thì + ㄹ 수 있다.

Ví dụ:

제가 너무 아파서 많이 먹을 수 없어요.

Vì tôi đau quá nên không thể ăn nhiều được.

저 사람은 한국어를 말할 수 없어요.

Người đó không thể nói tiếng Hàn.

시급한 일이 생겨서 지금 나갈 수 없어요.

Vì có việc khẩn cấp nên bây giờ tôi không thể ra ngoài được.

저는 그 사실을 믿을 수 없어요.

Tôi không thể tin được sự thật đó.

Bài viết có thể tiếng Hàn là gì được tổng hợp bởi Trang Beauty Spa.

Theo dõi page Trang Spa để cập nhật nhiều thông tin bổ ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *